הגדרה מילולית

אנרגיה קינטית היא גודל סקלרי שמאפיין גופים בתנועה.

האנרגיה הקינטית של גוף נקודתי מוגדרת כחצי מכפלת מסת הגוף בריבוע מהירותו.

העבודה הכוללת, הנעשית על גוף נקודתי, שווה לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.

הגדרות נוספות