שימוש יצירתי בהיסטוריה של המדע

חוברת זו מציגה מודל הוראה המציע דרכים לשילוב ההיסטוריה של הפיזיקה בהוראת הפיזיקה בכיתה. מודל ההוראה המוצע אינו תלוי באופן פריסת הנושאים וגישת ההוראה של ספר הלימוד המשמש את המורה. המודל מתווה דרך לשזור במהלך ההוראה פעילויות הנעזרות בתהליך ההיסטורי של התפתחות הרעיונות שהתלמידים לומדים ממילא. גישת הלמידה שהמודל מנסה לטפח היא למידה פעילה וחווייתית, ולכן שילוב ההיבטים ההיסטוריים אינו נעשה דרך הרצאה עליהם אלא באמצעות התנסויות מגוונות המשרתות את ההצגה הפורמאלית של התכנים ומעמיקות את הבנתם בקרב התלמידים.