מושג העבודה ומשך הזמן של פעולת הכוח
קיים קושי להבין שגודל העבודה שכוח מסוים מבצע על גוף אינו תלוי במשך הזמן של פעולת הכוח

 

שאלה מאבחנת:

על שני גופים פועלים כוחות זהים. הגוף הראשון עובר 10m במשך 2s. הגוף השני עובר אותו מרחק במשך 4s. האם העבודה שנעשתה על הגוף הראשון גדולה יותר, קטנה יותר או שווה לעבודה שנעשתה על הגוף השני?

תשובה שגויה נפוצה: העבודה שנעשתה על הגוף הראשון קטנה יותר מהעבודה שנעשתה על הגוף השני, כי הכוח פועל על הגוף הראשון במשך זמן קצר יותר.

קשיים נוספים