עבודת שקול הכוחות ועבודת הכוחות הפועלים על הגוף
קיים קושי להבדיל בין עבודת שקול הכוחות הפועלים על הגוף לבין עבודת הכוחות הפועלים על הגוף

 

שאלה מאבחנת:

מכונית נוסעת במהירות קבועה. האם עבודת הכוח שהמנוע מפעיל היא חיובית/שלילית/אפס? נמק.

תשובה שגויה נפוצה: העבודה היא אפס, כי מהירות המכונית קבועה.

קשיים נוספים