עבודה חיובית ועבודה שלילית

 

שאלות מאבחנות:

שאלה 1
בתרשים מתואר גוף הנע מנקודה A לנקודה B ומשם לנקודה C. במעבר מ-A ל-B נעשתה על הגוף עבודה של 3J ובמעבר מ-B ל-C נעשתה על הגוף עבודה של 4J. מהי העבודה הכוללת שנעשתה על הגוף?

תשובה שגויה נפוצה: העבודה היא 5J (חיבור וקטורי).

שאלה 2
גוף נע ימינה 3m בהשפעת כוח קבוע בן 2N שכיוונו ימינה. לאחר מכן הגוף נע שמאלה 2mבהשפעת כוח קבוע אחר בן 5N וכיוונו שמאלה. מהי העבודה הכוללת שנעשתה על הגוף?

תשובה שגויה נפוצה: העבודה היא 4J (חיבור וקטורי·5= -4J  3·2-2).

קשיים נוספים