משמעות מושג העבודה
קיים קושי להבחין בין משמעות מושג העבודה בחיי היום יום לבין משמעותה הפיזיקאלית.

 

שאלה מאבחנת:
מלצר עומד בפתח המסעדה ומחזיק מגש. האם המלצר מבצע עבודה על המגש? נמק.

תשובה שגויה נפוצה: המלצר מבצע עבודה כי הוא מתעייף.

קשיים נוספים