הגדרת העבודה
העבודה נתפשת כמכפלה בין הכוח לבין המרחק, ולא כמכפלה בין רכיב הכוח לאורך מסלול התנועה וההעתק

 

שאלה מאבחנת:
בתרשים א' מתואר גוף שפועל עליו כוח שגודלו 5N. הגוף מתקדם  ימינה 4m. 

בתרשים ב' מתואר אותו  גוף שפועל עליו כוח שגודלו 2.5N. הגוף מתקדם  ימינה 4m.

האם עבודת הכוח בתרשים אי גדולה/שווה/קטנה  מעבודת הכוח בתרשים ב'? נמק.

תשובה שגויה נפוצה: העבודה על הגוף בתרשים א' גדולה יותר מאשר העבודה בתרשים ב', כי הכוח גדול יותר.

קשיים נוספים