אבחון קשיים

לנוחותכם גם  ... קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

הגדרת העבודה

העבודה נתפשת כמכפלה בין הכוח לבין המרחק, ולא כמכפלה בין רכיב הכוח לאורך מסלול התנועה וההעתק

משמעות מושג העבודה

קיים קושי להבחין בין משמעות מושג העבודה בחיי היום יום לבין משמעותה הפיזיקאלית.

עבודה חיובית ועבודה שלילית

העבודה נתפשת כגודל וקטורי ולא כגודל סקלרי, עקב העובדה שהיא יכולה לקבל ערך חיובי או שלילי

עבודת שקול הכוחות ועבודת הכוחות הפועלים על הגוף

קיים קושי להבדיל בין עבודת שקול הכוחות הפועלים על הגוף לבין עבודת הכוחות הפועלים על הגוף

הזווית שבין הכוח ובין המסלול

קיים קושי להבין שבחישוב העבודה יש להתחשב גם בזווית שבין הכוח לבין המסלול

מושג העבודה ומשך הזמן של פעולת הכוח

קיים קושי להבין שגודל העבודה שכוח מסוים מבצע על גוף אינו תלוי במשך הזמן של פעולת הכוח