יחידות מדידה

1J (ג'ול) היא העבודה הנעשית על-ידי כוח שגודלו ניוטון אחד הפועל לאורך דרך של מטר אחד, כאשר כיוון הכוח ככיוון התנועה.