הגדרה אופרטיבית

  • סמן את המקום ההתחלתי x1 ואת המקום הסופי x2 של גוף נע .
  • חשב את גודל וקטור ההעתק.
  • סרטט את וקטור הכוח הפועל על הגוף.
  • סמן את הזווית בין וקטור הכוח לבין כיוון וקטור ההעתק.
  • הכפל את גודל וקטור הכוח בגודל וקטור ההעתק ובקוסינוס הזווית ביניהם.