הגדרה מתמטית

כאשר גוף נקודתי נע, העבודה הנעשית על ידי הכוח הפועל  עליו היא:

 

אם הכוח קבוע, העבודה תהיה:

 

 גודל ההעתק () (תמיד חיובי)

q - הזווית בין כיוון הכוח לכיוון התנועה ( ).