הגדרה מילולית

כאשר גוף נקודתי נע, העבודה הנעשית על ידי הכוח שפועל עליו היא המכפלה הסקלרית בין הכוח להעתק.

אם הכוח הפועל הוא קבוע, אז העבודה הנעשית היא המכפלה בין רכיב הכוח לאורך מסלול התנועה לבין העתק נקודת האחיזה של הכוח.

אם הכוח הפועל  הוא כוח משתנה, אז העבודה שווה ל"שטח" הנתחם בין עקומת הכוח כפונקציה של המקום, לבין ציר המקום.