קישורים ממוינים

 

 

 

פעילויות מומלצות

פירוט

נושא

educypedia.karadimov.info/library/current.swf

 


legacy.mos.org/etf/elect.swf

 3.1 הזרם החשמלי ועוצמתו

הגדרת הזרם החשמלי ועוצמתו.

תופעות לוואי של הזרם החשמלי.

הזרם הרגעי כשיפוע גרף מטען-זמן.

המטען כשטח שמתחת לגרף זרם-זמן.

יחידת עצמת הזרם והקשר בין  עצמת הזרם

 החשמלי למהירות הסחיפה של האלקטרונים.

- www.kentsenglish.com/portfolio/portfolio/Kent/013

/swf/ohms-law.swf

 

3.2 המתח החשמלי וחוק אום

הגדרת המתח החשמלי.

-     חוק אום

 

www.amerysd.k12.wi.us/faculty/bosleys/circuitslabs

/circuit.swf

 

science.waltermack.com/flashTeacherTools/Physics

/rheostatV5_meters.swf


https://www.lcb.ac.uk/resources/InteractiveResources

/Level2/Electrical_Resistance.swf

 

-   

3.3 התנגדות

-  תלות ההתנגדות בפרמטרים שונים.

-  נגד משתנה, חיבור כראוסטט וכפוטנציומטר.

 

- www1.udel.edu/ghw/circuit-simulator/simOnly.swf

 3.4 כ.א.מ. ו מתח הדקים

-  מקור מתח.

-  הגדרת כא"מ ומתח הדקים.

-  התנגדות פנימית.

-  הקשר בין כא"מ ומתח הדקים.

 

ש 

_________________________________

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה(, העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו .