מטרות שאינן חופפות: תפיסות סותרות על מהות הוראת הפיזיקה

פרופ' דיויד פורטס, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

 

מורה פוגשת תלמידה בכיתה ט'. מה עליה לדעת על עצמה בבואה להמליץ לה אם להמשיך ללמוד פיזיקה כנושא מורחב אם לאו?

 

ההרצאה תעסוק במחקר שבדק כיצד הבדלים במטרות ההישג של מורה לפיזיקה ושל תלמידה בכיתה ט' הובילו למתחים ביניהן בנוגע לתפיסתן את מהות הוראת המדעים בתיכון, מתחים שהובילו את המורה להעריך את התלמידה מתחת ליכולותיה ולהמליץ לה שלא תמשיך ללמוד פיזיקה כנושא מורחב. על פי המודלים המקובלים במחקר על מוטיבציה של תלמידים נהוג להשתמש בתאוריית ערך-תוחלת כדי להסביר את המנגנון דרכו תת-הערכה יכולה להוביל לתחושת מסוגלות-עצמית נמוכה ולביצועים מופחתים. ואולם, עדיין לא ידוע מדוע מורה עלולה להעריך תלמידה מתחת ליכולתה האמתית וכיצד היא תוכל להימנע מכך. ניתוח המניעים של התלמידה והמורה מגלה שמכשולים לא-צפויים עלולים לעמוד בדרכה של תלמידה אל לימודי המדע, מצד אחד, ושמודעות של המורה למניעים שלה עצמה יכולה להקטין באופן משמעותי מכשולים אלה מצד שני.

 

ההרצאה מבוססת על מחקר שנערך במשותף עם ד"ר לימור דפנא ממכון ויצמן למדע.