שער לפיזיקה

זאב קרקובר, גניה חייקין, ד"ר אילון לנגבהיים, פרופ' עידית ירושלמי , המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

 

"שער לפיסיקה"* הינה תכנית שמטרתה להכין תלמידי כיתות ט' ברמה א' מתמטיקה, שאינם משתתפים בתוכנית אחרת (כגון עתודה מדעית טכנולוגית או מופ"ת) ללימודים במגמת הפיסיקה. התכנית מתבצעת במסגרת שעה תוספתית הניתנת ע"י משרד החינוך לבתי ספר בהם התלמידים לומדים מדעים בכיתות ט' הממוינות לפי רמת התלמידים במתמטיקה ובמדעים. במסגרת התוכנית מפותחות מבניות חקר בנושאים תוספתיים על תוכנית הלימודים באנרגיה בכיתה ט'. המורים אשר יפעילו את התוכנית, יקבלו ליווי במסגרת השתלמות וכן ליווי פרטני. מבניות החקר נוקטות בגישה של הרחבה הדרגתית של עצמאות התלמיד בתהליך החקר, החל ממחקר סגור יחסית, המלוה תהליך שבו המורה מעורב בהגדרת שאלות ודרכי עבודה מפורטות ועד לתהליך חקר פתוח יותר בו התלמידים מבצעים שלבי חקר רבים באופן עצמאי. במסגרת המושב נציג את הרציונל לתכנית ומבנית לדוגמא, נדון באופנים בהם נתמך התלמיד בתהליך החקר ובתרומת של התכנית לבנית הנעה ותשתית למגמת הפיזיקה.

 

* במימון קרן טראמפ

** השעה התוספתית ניתנת כחלק מתוכנית "סיירת מדעים" המופעלת לראשונה השנה בבתי ספר שלא הצטרפו לתוכנית ה"עתודה מדעית טכנולוגית" לתגבור לימודי המדעים בחטיבת הביניים. בתוכנית "סיירת מדעים", ילמדו תלמידי כיתה ט' שברמה א' במתמטיקה ובמדעים ,שש שעות שבועיות של מדעים במקום חמש, בקבוצות שגודלן לא יעלה על 25 תלמידים. מקצוע המדעים יילמד בהלימה לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של כיתה ט', וכל תלמיד יידרש לבצע עבודת חקר.