גיוון פעילויות: "החצר כמרכז למידה"

יואב ברבי, "אורט אלון"- עפולה

yoavb200@gmail.com

 

הנושא הנלמד; קינמטיקה- גרפים מיקום, מהירות, תאוצה ביחס לזמן.

 

מטרת הפעילות- לשלב את כלל התלמידים, בפעילות ספורט מחוץ לכיתה (מגרש ספורט) תוך שימוש במכשירים סלולאריים כמכשירי מדידה (הזדמנות לבעלי כישורים שונים מחוץ לכיתה, עניין ואתגר).

 

תיאור קצר של מהלך הפעילות- התלמידים עומדים בשורה ארוכה במרחקים שווים זה מזה. כולם מאפסים את שעון העצר במכשיר. תלמיד אחד מתנדב להיות "אצן-תורן". ותלמיד שני מתנדב להיות "צלם-אירועים" (מצלם בוידאו באמצעות המכשיר). תלמיד שלישי "רשם-זמן" האצן מקבל סימן לרוץ במקביל לשורת התלמידים. בו בזמן התלמידים הניצבים- מפעילים את שעון העצר. בכל פעם שהאצן מגיע בסמוך לתלמיד מסוים. התלמיד עוצר את השעון. בתום הריצה הרשם אוסף את הנתונים.

 

תובנות- תלמידים רבים רוצים להיות אצנים כדי לגלות את המהירות המקסימאלית שלהם ופתאום מעוניינים לדעת גם את התאוצה הגבוהה האישית (מלכתחילה אין הוראות לסגנון הריצה, אבל משהו קורה בתחרות האישית).