בחינות בפיזיקה – סדנה לכתיבת שאלות 'שוות'

אלי שלו, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות

eli.shalev@weizmann.ac.il

 

"מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות" (או בקיצור מש/ר) הוא מרכז להוראת פיזיקה שבו צוות רחב של מורים מלמד כיתות רבות מבתי ספר שונים ברחובות ונס-ציונה. במרכז מושם דגש על עבודה משותפת של צוות המורים. אחד הנושאים החשובים בהם בא עקרון זה לידי ביטוי הוא בכתיבת המבחנים.

 

אנו מעוניינים לשתף את קהילת מורי הפיזיקה בתהליך ובגישה שפיתחנו במרכז לכתיבתן של שאלות בחינה.

 

במהלך המפגש נציג עקרונות מובילים לכתיבת שאלות ולעריכת מבחנים, ננתח שאלות לדוגמה ונקיים סדנא קצרה לכתיבת שאלות.

 

בנוסף, כל משתתף יקבל קובץ שאלות נבחרות שנכתבו במש/ר לשימושו.