החזקה וטיפוח של תלמידים מרקעים מגוונים בלמידה מרחוק

ד"ר דן שטייניץ, התיכון הווירטואלי של משרד החינוך

dans@cet.ac.il

 

לקחים ותובנות מחמש שנות הפעלה והוראת פיזיקה בתיכון הווירטואלי.

ההצגה יחד עם דפנה רביב.