למידה וחקירה בדרך אחר"ת מבית המדרש "נקודת ארכימדס"

איגור פבזנר, שי חרזי, עמוס כהן, בית המדרש 'נקודת ארכימדס' - מרכז אחר"ת

shy.harazi@mail.huji.ac.il

 

 • איגור פבזנר: ניתוח מערכות פיזיקליות מורכבות בצעצועים פיזיקליים: חקר המקל האינדיאני.
 • שי חרזי: שיקולים בבניית מערכת ניסוי ובניית מודל פיזיקלי: משחקים מגנטיים: לוויטרון – רחיפה מגנטית; יציבות של מערך מגנטים; רכבת אלקטרומגנטית.
 • עמוס כהן: מהו גילוי בפיזיקה מחקרית תיכונית; על גילוי של מורה חוקר; הזוויות הקסומות של הטבע. מצורף תקציר מורחב בקובץ נספח.

 

בסדנה נציג דוגמאות להוראת פיזיקה בעזרת פרויקטים בתחומים שונים במסגרת פיזיקה מחקרית 5 יחידות, וכן פרויקטים 45% - מחליפים מבחן מעבדה והערכה פנימית 30%. הפרויקטים מתאימים לכיתות י, י"א ו י"ב. מטרות הפעילות:

 • חינוך לחשיבה ביקורתית בפיסיקה.
 • התמודדות עם שאלות פתוחות בפיסיקה.
 • הקניית מיומנויות חקר וכתיבה של עבודת מחקר.
 • שתוף פעולה בתוך צוותי מחקר.
 • שתוף פעולה בין מורים ותלמידים יהודים וערבים; דתיים וחילוניים.

 

הפרויקטים מתבצעים במקביל להוראה הפרונטלית. לביצוע הפרויקט נדרש ציוד מעבדה מורחב כלל מחשבים ומערכות מדידה ממוחשבות.

שלבי הפעילות:

 • לימוד חומר תיאורטי בנושא הנבחר לביצוע פרויקט.
 • ביצוע ניסויים מקדימים בנושא הנבחר.
 • הגדרת שאלות מחקר והשערות מחקר.
 • בניית מערכת לביצוע המחקר.
 • ביצוע ניסויי המחקר ועיבוד המידע שהתקבל במדידות.
 • דיון מסכם.