חדר בריחה - אופטיקה

קהילת מורי ירושלים

urlivpj@gmail.com

 

חדר בריחה באופטיקה מיועד לתלמדים שלמדו אופטיקה לינארית וסריגים.