בניה וכיול של מכשירי מדידה - מהתנסות להמשגה

החוברת מציעה מהלך הוראה להוראת משמעות המדידה הפיזיקאלית, הערכה והתמודדדות עם אי הוודאות במדידה (שגיאות מדידה), ופיתוח מיומנויות לביצוע, תיעוד ודיווח על עבודה מדעית. גישת ההוראה היא גישת הייטק-היי להוראה באמצעות פרויקטים, כאשר הפרויקטים עצמם עוסקים בבניה וכיול של מכשירי מדידה עשויים מחומרים מתכלים ואביזרים פשוטים שאפשר למצוא בכל מעבדה בית ספרית ותיעוד מהלך זה.

 

 

הפנייה לחוברת