קישורים ממוינים

1.1

תופעות חשמליות

(הצגה איכותית בלבד)

-       שני סוגי מטען חשמלי והכוחות הפועלים ביניהם.

.

המטען החשמלי

 

דרכי טעינה וחוק קולון

 

כוח חשמלי

 

 

-       מוליכים ומבדדים - מבוא על המבנה החשמלי של חומרים.

-        

 

סרטון – על חשמל ומבנה החומר

 

-       השראה אלקטרוסטטית.

 

סרטון – שיווי משקל אלקטרוסטטי

 

 

השראה אלקטרוסטטית

-       תנועת מטענים במעבר בין מצבים של שיווי-משקל אלקטרוסטטי -

-        

 

מעבר מטענים

-       "זרמים חשמליים חולפים"

 

-       שימור המטען החשמלי

שאלות לבדיקת ההבנה

 

 

רקע תיאורטי, שאלות והדמיות

1.2

חוק קולון

-       "חוק קולון" - חוק הכוח בין מטענים חשמליים נקודתיים.

-       המושג "מטען חשמלי נקודתי".

-       קולון - יחידת המטען החשמלי.

-       קיום מטען יסודי (אלמנטרי).

-       השוואה בין כוחות חשמליים וכוחות כבידה.

-       "עקרון הסופרפוזיציה" של כוחות חשמליים.

חיבור כוחות חשמליים

 

כוח קולון

 

 חוק קולון-סרטון

 

 

 

 

 

 

 

קישורים נוספים