קישורים ממוינים

 

 

 

פרקים 1.1-1.3

פירוט הסילבוס

 

חומרי למידה

מושגי היסוד "אורך" ו"זמן": מדידתם ויחידותיהם,

 

 

על תפיסת הזמן

סרטון של דיון מצולם "מהו מקום"

מערכת היחידות התקנית SI.

 

המערכת היחידות הבינלאומיות

מערכות היחידות (מתוך "פיזיקה לכל")

 

המושגים:

"ציר מקום", "מערכת ייחוס", "מקום יחסי",

 

 

מושגים בתנועה על קוו ישר

 

 

המושגים:

"מרחק",  "העתק", "דרך"

 

הדמיה: בין מרחק לדרך

הדמיה: דרך ומרחק

-  תיאור מקומו של גוף כפונקציה של הזמן על-ידי ההצגות: טבלה, גרף, ביטוי מתמטי.

- יתרונות וחסרונות של ההצגות השונות.

- תרשים תנועה ("תרשים עקבות").

 

תנועה וגרף

ייצוגים של תנועה בקוו ישר

 

 

-  תנועה קצובה; המהירות בתנועה קצובה.

-  תיאור המקום כפונקציה של הזמן (ובקיצור: פונקציית מקום-זמן) על-ידי ביטוי אלגברי ועל-ידי גרף.

-  המהירות כשיפוע הגרף.

-  תנועה קצובה למקוטעין.

-  מהירות ממוצעת.

 

ייצוגים של תנועה קצובה

תנועה שוות תאוצה

פתרון שאלות בעזרת גרפים

ייצוגים גרפיים

תנועה בקוו ישר

קינמטיקה בקוו ישר

מקום, מהירות, תאוצה

מהירות כשיפוע

מהירות רגעית ומהירות ממוצעת

מהירות ממוצעת

ניתוח גרף

סיכום

 

שאלות – תנועה בקוו ישר

תנועה בקוו ישר - (20 הדמיות)

דף הנחיות למורה

מעבר בין ייצוגים

 

 

 

 

 

 

 

פרקים 1.5-1.10

תאוצה
תנועה במישור

פרקים 1.1-1.3