אופטיקה גיאומטרית

סרטונים באופטיקה גיאומטרית - רשימה מלאה 

תת נושא שם תאור תוכן משך
מבוא ומאפייני האור אופטיקה זה קל ? - מבוא חלק א שיחת מבוא על לימודי האופטיקה.
האם זה נושא קל ?
דוגמאות לשאלות מעוררות חשיבה לפני שהתחלנו ללמוד:
מה היינו רואים אם היינו מסתכלים על שמי הלילה והכוכבים בעין ללא עדשה ?
מדוע נפיצה ממנסרה נראית שונה לתלמידים במקומות שונים ?
25:56:00
מבוא ומאפייני האור אופטיקה זה קל ? - מבוא חלק ב
כחלק מהמבוא לאופטיקה ובהמשך לסרטון הקודם על הקושי ללמד אופטיקה בכיתה יוד נעשה ניסיון למנות את מספר הייצוגים הקיימים באופטיקה. בשיעור מתפתחת שיחה כללית על ייצוגים בפיסיקה והיכולת לעבור ביניהם אצל תלמידי כיתה יוד.
14:34
מבוא ומאפייני האור מה זה אור ?
(גירסת כיתה יוד)
שיחת פתיחה לפרק מאפייני האור.
איך עונים בכיתה יוד על השאלה "מה זה אור?"
זיהוי שלושה מרכיבים הכרחיים לתהליך הראיה: אובייקט,חיישן,מעבד
דיבור על תעתועי ראיה
דיבור על תכונות האור

12:54
מבוא ומאפייני האור כמה מהר נע האור ? כחלק מתת הפרק מאפייני האור, נזכיר איך מדדו את מהירות האור. 06:40
מבוא ומאפייני האור מה מפריע לאור לנוע ? כחלק מתת הפרק מאפייני האור:
מה קורה כשאור פוגע באור ?
מה קורה כשאור פוגע בחומר ?
מדוע נדבר על החזרה ושבירה בפרק אופטיקה גיאומטרית ולא נדבר על בליעה ופיזור.
06:01
מבוא ומאפייני האור איך נדגים בליעה ? המלצה להדגמת תופעת בליעת אור.
מתאים להדגמת קרינת גוף שחור.
02:03
מבוא ומאפייני האור ממה מורכב האור ? כחלק מתת הפרק מאפייני האור:
האם לאור יש מסה ?
ממה מורכב האור, גלים או חלקיקים ?
05:14
מבוא ומאפייני האור מקורות אור כחלק מתת הפרק מאפייני האור:
נבדיל בין מקורות אור חמים וקרים
05:42
מבוא ומאפייני האור איך יודעים שיש אור ? איך יודעים שיש אור ?
איך "רואים" אור ?
דיבור על העין ותפקודה כחיישן.
מבנה העין.
מה עין יודעת לעשות ?
דיבור על צבעים, חיבור צבעים.
14:14
מבוא ומאפייני האור איך נדגים שאור נע בקווים ישרים (ואיך לא...) איך נדגים שאור נע בקו ישר ?
מדוע פנס בערפל או אור לייזר אינם הדגמה שמסבירה את התופעה
מה כן כדאי לעשות ?
20:08
מבוא ומאפייני האור איך כדאי לבצע הדגמות באופטיקה המלצות לביצוע הדגמות באופטיקה
למשל איך נדגים שעוצמת אור יורדת כאשר מתרחקים.
שימוש במקור אור קודם ורק אחר כך מעבר לשפת המודל.
דיבור על מודלים היסטוריים לראיה.
13:41
מבוא ומאפייני האור אור וצל - ניסוי תלמיד חלק 1 תיאור ניסוי תלמיד "אור וצל" המדגים כי תנועת האור הינה בקווים ישרים. 09:25
מבוא ומאפייני האור סיכום עד כאן סיכום הרעיונות המרכזיים שהובאו עד כה כחלק מהמבוא ומפרק הפתיחה 04:00
מבוא ומאפייני האור אור וצל - ניסוי תלמיד חלק 2 המשך לתאור ניסוי "אור וצל"
מה קורה כשמוסיפים מקור אור נוסף ?
18:40
מבוא ומאפייני האור אור וצל - ניסוי תלמיד חלק 3 המשך לתאור ניסוי "אור וצל"
מה קורה כשנוסיף מקור אור רציף ?
13:53
מבוא ומאפייני האור האם אלומה מהשמש היא אלומה מקבילה ? דיון האם אלומה מהשמש היא באמת אלומה מקבילה.
האם הצל של השמש חד או כולל צל חלקי ?
האם השמש מקור נקודתי או לא ?
כיצד נצייר במודל הקרניים צל של בניין ?
21:37
מבוא ומאפייני האור איך נראים השמיים ללא עדשת העין ? איך נראים השמיים ללא עדשת העין ?
03:16
מבוא ומאפייני האור הדגמת מקורות אור הכרות עם מזוודות ציוד אופטיקה הכוללות מקורות אור שונים ואפשרויות הדגמה שונות למהלך האור. 09:54
החזרת אור מבוא לפרק החזרה מבוא לפרק החזרה
הדגש: נתחיל עם אלומה מתבדרת, נראה את התופעה ,נסיק איך החזרה מתנהגת.
06:27
החזרת אור מה תראה אם תשים פה את העין ? בשונה מההוראה המסורתית בה מודגמת תופעת ההחזרה עם מקור לייזר ובהתאמה עם מודל הקרניים, מוצגת הדגמת החזרה של אלומה מתבדרת על הלוח עם מקור אור נקודתי. 10:57
החזרת אור בניית דמות במראה בשונה מההוראה המסורתית בה מודגמת תופעת יצירת דמות עם מקור לייזר ובהתאמה עם מודל הקרניים, מוצגת הדגמת יצירת דמות על ידי אלומה מתבדרת על הלוח עם מקור אור נקודתי.
קבלת חוקי ההחזרה כתוצאה מההדגמה על הלוח
08:34
החזרת אור מה זה דמות ? דיון בשאלה מהי דמות ?   08:44
החזרת אור למה מהלך האור הפיך ? מה הסיבה שמהלך האור הפיך ? מדוע אנחנו בטוחים בכך ועל סמך מה מתבסס הבטחון שלנו ?
הדגמת הפיכות מהלך האור על הלוח
11:55
החזרת אור איך נצייר דמות באופן פורמלי איך לצייר בכיתה על הלוח דמות עצם נקודתי הנוצרת ממראה.

איך העין יודעת את כיוון העצם אותו היא רואה ?
מהי דמות ?
19:45
החזרת אור מה זה דמות מדומה ? מהי דמות מדומה ?
מה יקרה אם נשים מסך במקום של העין ?
הגדרת דמות ודמות מדומה שלא באמצעות שימוש במושג " המשכי הקרניים".
11:14
החזרת אור האם מקום הדמות זהה לכל הצופים ? דיון האם ישתנה מקום הדמות הנוצרת במראה, אם נשנה את מקום העין ?
ההוכחה הגיאומטרית למיקום הדמות.
08:29
החזרת אור ואם המראה קטנה ?
האם נוצרת דמות עצם כאשר המראה קצרה והעצם הנקודתי אינו "מול" המראה.
ציור דמות של עצם לא נקודתי במראה.
ציור דמות עצם גדול במראה קטנה
11:19
החזרת אור עצם,דמות ועין - תרגילים חשובים 1 סידרת תרגילים וסיטואציות שיש בהם עצם ועין באופן מפורש:
מה המרחק של בניין שדמותו משתקפת במראה במלואו ?
17:03
החזרת אור עצם,דמות ועין - תרגילים חשובים 2 המשך סידרת תרגילים וסיטואציות שיש בהם עצם ועין באופן מפורש:
מה קורה כשאני מסתכל על עצמי במראה ?
מה יקרה כשאתרחק מהמראה ?
26:49:00
החזרת אור עצם,דמות ועין - תרגילים חשובים 3 המשך סידרת תרגילים וסיטואציות שיש בהם עצם ועין באופן מפורש.
נתון עצם ודמות , מצא היכן המראה ?
02:41
החזרת אור שתי מראות תיאור מחזיר אור הבנוי משתי (או שלוש) מראות מאונכות זו לזו המחזיר אלומה מקבילה באותו כיוון ממנו באה.
כמה דמויות נוצרות משתי מראות מאונכות זו לזו ?
23:07
החזרת אור מילה על קלידוסקופ מילה על קלידוסקופ 01:59
החזרת אור מה הופכת מראה ? מה הופכת מראה ?
למה השעון במראה נמצא על ידי הימנית ?
08:06
החזרת אור החזרה מפוזרת לאחר שהגדרנו מהי דמות ומתי היא נוצרת נבחין בין החזרה מסודרת והחזרה מפוזרת. 04:46
החזרת אור שדה ראיה הגדרת שדה ראיה .
מה המרחב שאנחנו רואים כאשר אנחנו מביטים במראה ?
מהיכן ניתן לראות אובייקט ספציפי במראה ?
ציור שדה ראיה של נהג המשתמש במראות ברכב.
05:15
החזרת אור חדר של מראות בהמשך לסרטון "שתי מראות" מתקיים דיון על מה קורה בחדר שכל קירותיו מראות. 04:59
החזרת אור פרויקטים לתלמידים דיבור על פרויקטים שניתן לתת לתלמידים בנושא החזרה ומראות 03:56
שבירת אור קשיים בלימוד נושא שבירה תאור הקשיים בלימוד תת הפרק שבירה במסגרת לימודי אופטיקה גיאומטרית.
דיבור על הקושי בלימוד חוק סנל
04:48
שבירת אור איך נדגים שבירה ? דיבור על הדגמת תופעת השבירה כפתיחה לנושא.
למה חלב לבן (וענן, מלח,סוכר, עראק, זכוכית שבורה) ?
12:08
שבירת אור הדגמת שבירה על הלוח "הדגמת שבירה על לוח המורה עם אור אמיתי.
איך נראית התופעה באמת ?
מה כדאי להדגיש, ממה כדאי להתעלם, מה למדוד ומה להשאיר לניסוי תלמיד ועוד"
07:20
שבירת אור עדשה חצי עגולה דיבור על ה"טריק" במדידת זווית השבירה על ידי שימוש בעדשה חצי עגולה.
הדגמת השימוש בעדשה על לוח המורה.
הצגת הציוד בניסוי התלמיד
02:08
שבירת אור מתי לבצע ניסוי תלמיד   האם כדאי לבצע את חוק סנל כניסוי גילוי בתחילת תת הפרק או בסיומו כניסוי אישוש ? 06:50
שבירת אור ביצוע ניסוי חוק סנל כניסוי גילוי איך לבצע את ניסוי חוק סנל כניסוי גילוי.
האם לתת הנחיות ?
האם לתת תדריך ?
האם להנחות בכמות המדידות ?
האם לבצע קפיצות שוות בזווית הפגיעה ?
07:34
שבירת אור עיבוד תוצאות המדידה המשך הדיבור על ביצוע ניסוי חוק סנל כניסוי גילוי.
עיבוד התוצאות.
דיבור באופן כללי על עיבוד תוצאות ניסוי בניסויי תלמיד.
מה לעשות עם טבלת המדידות ?
גרף ידני או גרף באקסל ?
איסוף תוצאות מכלל הכיתה והצגתן בגרף אחד, ועוד.
09:33
שבירת אור אז איך נלמד סינוסים ? על מנת ללמד חוק סנל וכחלק מעיבוד התוצאות של ניסוי חוק סנל עלינו ללמד תלמידי כיתה יוד מהו סינוס.
דיבור על מה זה פונקציה ?
כמה תפקידים שונים יש לסימן השיוויון ?
איך ללמד סינוס ?
36:55:00
שבירת אור הטיעון של דקרט לחוק סנל כיצד מסביר דקרט את חוק סנל על ידי שימוש במודל מכניסטי והכוחות הפועלים על חלקיק שנע במעבר בין שני חומרים. 05:32
שבירת אור מה מלמד אותנו השיפוע הקבוע בגרף ? קבלת מקדם השבירה של החומר מעיבוד תוצאות ניסוי חוק סנל.
דיבור באופן כללי על מה מלמד אותנו שיפוע גרף לינארי ?
08:12
שבירת אור מעבר לשני מקדמי שבירה במשוואת חוק סנל איך לעבור ממקדם שבירה אחד אותו קיבלנו בניסוי חוק סנל למשוואה עם שני מקדמי שבירה ? 05:28
שבירת אור הפיכות מהלך האור הדגמת הפיכות מהלך האור גם בתופעת שבירה.
הדגמה על הלוח עם אור אמיתי.
04:45
שבירת אור החזרה פנימית מלאה שימוש בהפיכות מהלך האור ללימוד תופעת ההחזרה הפנימית.
בדיקה (הדגמה) מה קורה לאור כאשר מעבירים אותו מחומר לאוויר בזווית גדולה מזווית השבירה המקסימלית שקיבלנו בניסוי חוק סנל.
הגדרת זווית קריטית.
13:47
שבירת אור נסתכל על עיפרון דרך מנסרה משולשת... איך נראה עיפרון דרך מנסרה משולשת ?
האם נוצרת דמות ? דמויות ? היכן ? חדות או מטושטשות ?
12:40
שבירת אור תרגול חוק סנל - "שאלות בריכה" 1 "מדוע חשוב לתרגל גם במסגרת לימודי ה 30 אחוז דוגמאות לתרגול חוק סנל
איך יוצא אור ממקור אור המצוי בתחתית בריכה ?
מה רואה צוללן שמביט למעלה ?"
19:35
שבירת אור תרגול חוק סנל - "שאלות בריכה" 2 סרטון המשך לתרגול שאלות חוק סנל .
מה רואה צופה מחוץ לבריכה כשמביט על עצם בתוך הבריכה.
בעיית עומק מדומה. מטבע בתחתית כוס מים.
מה משמעות התוצאה החישובית ?
האם נוצרת דמות ? מה המשמעות של דמות ?
הדגמת השאלה בשימוש מנסרה מלבנית ומטבע
21:48
שבירת אור תרגול חוק סנל - "שאלות בריכה" 3 סרטון המשך לתרגול שאלות חוק סנל .
המטבע הנעלם.
מטבע מתחת למנסרה מלבנית גבוהה, מי רואה את המטבע ?
איך עובד סיב אופטי ?
חישוב מפורט של מהלך הקרניים בתוך המנסרה.
08:28
שבירת אור מים על הכביש ניסיון להסביר את תופעת "מים על הכביש" ביום חם.
הסבר המחייב שימוש בתופעת פיזור ומפריך את השימוש בהחזרה פנימית מלאה.
10:05
שבירת אור שבירת אור במנסרות איך נשבר אור דרך מנסרות שונות, מלבנית,משולשת...
תחזית ואחריה הדגמה על הלוח עם אלומת אור לבן.
בשבחי הטכניקה של ה POE, מי עומד למבחן במצב הזה ?
15:50
עדשות זווית ההסחה במנסרה משולשת כהמשך לסרטון "שבירת אור במנסרות" וכחלק מהמעבר לפרק עדשות, מתקיים דיבור על זווית ההסחה (ללא חישוב) והשאלה
במה תלויה זווית ההסחה במנסרה משולשת ובעיקר במה היא לא תלויה.
הדגמה שאלומה מקבילה במנסרה משולשת נשברת ויוצאת כאלומה מקבילה.
13:02
עדשות איך ניצור דמות באמצעות אלומה מקבילה ? ראינו בסרטונים קודמים שששבירת אור דרך משטח אופקי לא מסוגלת לייצר דמות , מה כן יוכל לעשות את זה ?
מה המוטיבציה לרכז אלומה מקבילה ?
בניית עדשה כסדרה של מנסרות משולשות עם זוויות ראש שונות.
13:34
עדשות עדשות בצורות שונות בניית עדשה מפזרת כסדרה של מנסרות עם זוויות ראש שונות.
הגדרת מוקד, מרחק מוקד,
09:15
עדשות הדגמה מרשימה ותרגיל קשה הדגמת תמונה הנוצרת על הלוח על ידי עדשה מרכזת מאור המגיע מדמות רחוקה.
12:03
עדשות מה צריכה להיות צורת עדשה ? לאחר בניית עדשה ממנסרות מתקיים דיון על צורת המשטח שמרכז אלומה מקבילה לנקודה. 02:01
עדשות מה צריכה להיות צורת מראה מרכזת ? האם ניתן לרכז אלומה מקבילה גם על ידי מראה ? מה צריכה להיות צורתה ? 03:01
עדשות סוגי עדשות ונוסחת לוטשי העדשות דיבור איכותי על צורה שונה של עדשות וקצת על נוסחת לוטשי העדשות. 07:19
עדשות כמה מוקדים יש לעדשות ? כמה מוקדים יש לעדשה מרכזת ?
מדוע מרחקי המוקדים שווים גם אם העדשה אינה סימטרית ?
האם זה אכן קורה במציאות ?
05:53
עדשות האם אלומה מתבדרת מתרכזת על ידי עדשה לנקודה אחת ? כהמשך לעובדה שאלומה מקבילה מתרכזת לנקודה על מישור המוקד מתקיים דיון האם אלומה מתבדרת גם היא מתרכזת על ידי עדשה ?
מה עושה צמצם של עדשה ?
10:44
עדשות מה נראה אם... תרגיל מעניין שנושא עדשה מרכזת ומקור נקודתי:
מה רואים כאשר שמים עין מאחורי העדשה כאשר האלומה הפוגעת בעדשה מקבילה/מתבדרת/מתכנסת ?
האם עין ומסך רואים אותו דבר ?
איך חושבים על שאלה "מה אני רואה" ?
20:40
עדשות מי אמר שזכוכית שקופה ? הדגמת אור ממקור נקודתי העובר דרך משקפיים ופוגע בלוח. 10:45
עדשות ציור דמות איך לצייר דמות עצם הנוצרת על ידי עדשה מרכזת.
הבנת ההתנהגות האיכותית ללא קבלת נוסחת העדשה.
13:42
עדשות איך משפיע שינוי מקום העצם על הדמות ? שרטוט מצבים שונים של יצירת דמות דרך עדשה מרכזת כתלות במקום העצם.
דיבור על הקושי בניסוי התלמיד
13:37
עדשות נוסחת העדשה קבלת נוסחת העדשה
עדשות ייצוגים גרפיים של נוסחת העדשה אחרי קבלת נוסחת העדשה נסתכל על ייצוגים גרפיים של הקשר בין מרחק העצם למרחק הדמות 06:59
עדשות הגדלה קווית אחרי קבלת נוסחת העדשה נקבל את הנוסחה להגדלה קווית של דמות עצם דרך עדשה מרכזת. 03:00
עדשות קצת על מצלמה דיון על עדשת המצלמה והדמות הנוצרת על ידיה. 10:51
עדשות קצת על מקרן דיון על עדשת המקרן והדמות הנוצרת על ידיה. 04:57
עדשות דמות מדומה והגדלה זוויתית בניית דמות מדומה הנוצרת מהעדשה מרכזת.
האם הדמות הנוצרת מוגדלת לעומת העצם ?
האם זכוכית מגדלת, מגדלת ?
23:44
עדשות דמות בעדשה מפזרת בניית דמות מדומה הנוצרת מהעדשה מפזרת. 06:48
עדשות דוגמאות לשאלות תרגול דוגמאות לשאלות תרגול בנושא עדשות 05:09
עדשות קמרה אובסקורה איך השתמשו ציירים בקמרה אובסקורה כדי לצייר נוף 06:07
עדשות קצת על העין מה אנחנו יכולים להגיד על עדשת העין לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו על המודל. 14:19
עדשות בעיות ראיה ממרחק לאחר שלמדנו על מבנה ואופן תיפקוד העין וכחלק מדיבור על ליקויי ראשיה שוני, מתקיימת שיחה על בעיית ראיה מרחוק.
על בעיות של "אינסוף" :קוצר ראיה ורוחק ראיה.
24:17:00
עדשות הדגמת ליקויי ראיה הדגמת קוצר ורוחק ראיה על הלוח.
טכניקת חישוב מספר משקפיים בכיתה
07:00
עדשות בעיות ראיה מקרוב לאחר שלמדנו על מבנה ואופן תיפקוד העין וכחלק מדיבור על ליקויי ראשיה שוני, מתקיימת שיחה על בעיית ראיה מרחוק.
על בעיות של "קרוב" שקורות בהזדקנות
טכניקת חישוב מספר משקפיים בכיתה
עדשות עוד קצת על מצלמה המשך לסרטון "קצת על מצלמה".
הדגמה על הלוח של עדשת המצלמה.
04:47
עדשות זכוכית מגדלת והגדלה זוויתית האם משקפיים משנים את גודל העצם ?
מה ההבדל בין משקפיים וזכוכית מגדלת ?
28:21:00

  סרטונים באופטיקה גיאומטרית - רשימה מלאה