פיזיקה של המאה ה-20

סרטונים בנושא פיזיקה של המאה ה-20 - רשימה מלאה 

 

 

תת נושא שם

תאור תוכן

משך
מבוא מבוא לפיסיקה של המאה העשרים "מבוא לפרק קרינה וחומר
תאור ההרגשה בסוף המאה ה 19 שחוקי הפיסיקה פוענחו במלואם.
נסקרת רשימת הבעיות הלא פתורות בתחילת המאה העשרים:
קרינת גוף שחור, האפקט הפוטו אלקטרי, יציבות אטומים, המהירות בחוק לורנץ.
תאור בעיית יציבות האטומים לעומת העובדה שבמודל פלנטרי האטום היה צריך לקרון ,לאבד אנרגיה ולקרוס.
תאור עבודתו של הרץ בניסיון ליצור גלים אלקטרומגנטיים והתצפית כי אור בתדר נמוך לא משפיע על פריקת הקבל. "
17:09
מבוא קרינת גוף שחור תאור בעיית קרינת גוף שחור.
מהו גוף שחור.
המלצה להדגמה פשוטה בכיתה
כיצד הציע פלנק לפתור את הבעיה
19:50
האפקט הפוטואלקטרי האפקט הפוטואלקטרי האפקט הפוטו אלקטרי
תאור הפתרון של איינשטיין לבעייה שהציג הרץ.
התובנה שאלקטרון מקבל מנת אנרגיה יחידה ולא צובר אנרגיה. ואנלוגיות מחיי היומיום.
מעבר לדימוי חלקיקי של האור.
17:14
האפקט הפוטואלקטרי ניסוי מיליקן - חלק 1- אופיין השפופרת מה משמעות תמונת העולם החדשה לגבי האור ? מה המשמעות של תדירות אם האור חלקיק ? מהו אורך גל של חלקיק ?
המשך ניסויים וגילויים מפתיעים :
1. קרינת רנטגן , איך מייצרים אותה ? דיון בספקטרום שלה.
2. ניסוי קומפטון, פיזור אור באנרגיות גבוהות על אלקטרונים חופשיים משמר תנע ואנרגיה
3. ניסויי טיילור, התאבכות של פוטון בודד.
01:46
האפקט הפוטואלקטרי ניסוי מיליקן - חלק 2 - מדידת מתח העצירה כתלות בתדירות דגשים נוספים לגבי ניסוי מיליקן:
1. למי קוראים אנודה ולמי קתודה.
2. נוסחה לחישוב אנרגיה של פוטון לפי אורך גל.
12:27
האפקט הפוטואלקטרי ניסוי מיליקן - הערות נוספות "דגשים נוספים לגבי ניסוי מיליקן:
1. למי קוראים אנודה ולמי קתודה.
2. נוסחה לחישוב אנרגיה של פוטון לפי אורך גל."
05:51
האפקט הפוטואלקטרי בואו נדבר באלקטרון וולט מעבר לדיבור ביחידות של אלקטרון וולט. 06:01
האפקט הפוטואלקטרי קבוע פלנק שיחה על הבעיתיות שנוצרה בעולם הפיסיקה בעקבות הקשר E=hf
מהו ערכו של קבוע פלנק, מהן יחידותיו.
מה היה קורה בעולם אם הואהיה גדול יותר ?
06:12
האפקט הפוטואלקטרי האופי הדואלי של האור מה משמעות תמונת העולם החדשה לגבי האור ? מה המשמעות של תדירות אם האור חלקיק ? מהו אורך גל של חלקיק ?
המשך ניסויים וגילויים מפתיעים :
1. קרינת רנטגן , איך מייצרים אותה ? דיון בספקטרום שלה.
2. ניסוי קומפטון, פיזור אור באנרגיות גבוהות על אלקטרונים חופשיים משמר תנע ואנרגיה
3. ניסויי טיילור, התאבכות של פוטון בודד.
22:37
האפקט הפוטואלקטרי ניסוי תלמיד - האפקט הפוטואלקטרי תיאור בניית המעגל הנדרש לניסוי תלמיד האפקט הפוטואלקטרי 07:04
מודל האטום של בוהר מבוא לפרק "מודל האטום של בוהר" כמבוא לפרק "מודל האטום של בוהר" מתוארים מודלים קודמים של האטום : מודל תומפסון, מודל של רתרפורד.
תאור הבעייתיות בכל מודל ומכאן הצורך במודל חדש.
13:16
מודל האטום של בוהר ספקטרום אטום המימן ספקטרום אטום המימן ונוסחת רידברג 02:15
מודל האטום של בוהר ההנחות במודל האטום של בוהר תאור ההנחות במודל בוהר והגעה לנוסחת רמות האנרגיה באטום המימן 12:36
מודל האטום של בוהר תרשים רמות אנרגיה של אטום המימן ציור תרשים רמות אנרגיה באטום המימן לפי מודל בוהר 06:21
מודל האטום של בוהר ספקטרום הפליטה של אטום מימן שימוש בדיאגרמת רמות האנרגיה וחישוב ספקטרום הפליטה של אטום מימן לפי מודל בוהר 08:13
מודל האטום של בוהר ספקטרום הבליעה של אטום מימן איך מוצאים ספקטור בליעה של חומר 07:30
מודל האטום של בוהר כיצד הגיע בוהר להנחה השלישית במודל ? רעיונות ותהיות כיצד הגיע בוהר להנחה השלישית במודל . 09:56
מודל האטום של בוהר ומה עם אטומים מרובי אלקטרונים ? מה המשמעות של רמות אנרגיה בספקטרום של אטום מרובה אלקטרונים ? 03:55
מודל האטום של בוהר ואיך חזרנו לאפקט הפוטואלקטרי ? תרגיל,
מה יקרה אם נפציץ את אטום המימן בפוטונים ואלקטרונים בכמויות אנרגיות שונות ?
ובפרט , מה יקרה אם נאיר עם פוטון ב 14 אלקטרון וולט על האטום ?

05:18
הגרעין פרק גרעין - פתיחה פתיחה לפרק "הגרעין".
רשימת הנושאים ללימוד.
שיעור ראשון בנושא קרינת אלפא, קרינת ביתא וקרינת גמא וכתיבת תהליך היצירה של כל אחת מהן
11:09
הגרעין מה בין כורים לבתי מרקחת ? הסבר לתהליך דעיכת נויטרון לאלקטרון ופרוטון 09:28
הגרעין זמן מחצית החיים הסבר למושג זמן מחצית החיים ודוגמאות 09:29
הגרעין קינמטיקה של התפרקות רדיואקטיבית - חלק א המלצה כיצד להגיע בכיתה לביטוי כמות הגרעינים כפונקציה של הזמן. 08:13
הגרעין קינמטיקה של התפרקות רדיואקטיבית - חלק ב
דרך נוספת להגיע לביטוי עבור כמות גרעינים כפונקציה של הזמן בהתבסס על קצב ההתפרקות הרדיואקטיבית והגדרת קבוע הדעיכה
15:56
הגרעין קינמטיקה של התפרקות רדיואקטיבית - נקודות שכדאי להדגיש בהמשך לסרטונים בנושא "קינמטיקה של התפרקות רדיואקטיבית " מוצגים היתרונות והחסרונות לכל דרך.
מתן דגש לנושאים הבאים:
אי תלות בתנאי התחלה
הצגת גרף קצב ההתפרקויות כפונקציה של הזמן
הצגת גרף הגרעינים שהתפרקו כפונקציה של הזמן
משמעות השטח מתחת לגרף
08:02
הגרעין מה המשמעות של למדא ? מה המשמעות של למדא בנוסחת ההתפרקות ? 05:20
הגרעין שרשרת רדיואקטיבית תיאור הגרף המתאר שרשרת התפרקויות רדיואקטיביות.
בראש השורה איזוטופ עם זמן מחצית חיים ארוך ובסופה איזוטופ יציב.
שאלות לדיון:
האם יתכן מצב יציב באמצע השרשרת ?
כמה זמן צריך לחכות עד שהריכוז ההתחלתי (מספר הגרעינים) יגיע לאחוז אחד מהמצב ההתחלתי ? 99 אחוז יתפרקו.
14:35
הגרעין תיארוך באמצעות איזוטופים רדיואקטיבים איך עושים תיארוך באמצעות איזוטופים רדיואקטיבים ?
דוגמה לחישוב על פחמן 14.
16:11
הגרעין אנרגיית קשר הגדרת המושג אנרגיית קשר תוך שימוש בדוגמה של מולקולות מים ומשם מעבר לגרעין.
14:24
הגרעין מי יותר יציב ? מהי יציבות של אטום ? יציבות של מערכת ?
איך נדע איזה מצב של המערכת יציב יותר ?
מה הקשר לפחת מסה ?
19:02
הגרעין איך שוקלים אטום ? מה זה מסה אטומית?
איך שוקלים אטום ?
תיאור תהליך אלקטרוליזה
23:59

  סרטונים בנושא פיזיקה במאה העשרים