גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

סרטונים בנושא גלים - רשימה מלאה

 

תת נושא שם

תאור תוכן

משך
גלים בחד מימד גלים - מושגים בסיסיים שיעור ראשון בנושא גלים.
מתן הגדרות למושגים הבסיסיים.
ההבחנה שרק חומר מעובה יכול להכיל גלי רוחב (לא ניתן בגז).
מה קובע את מהירות התקדמות ההפרעה ?
מה הקשר בין מהירות חלקיקי החומר למהירות התקדמות ההפרעה ?
18:11
גלים בחד מימד באיזה מובן תנועת חבל היא גל חד מימדי ? מה חד מימד בגל חד מימדי ?
אנחנו מסתכלים על תנועת חבל ורואים תנועה בשני מימדים מדוע אנחנו קוראים לזה גל חד מימד ?
הבהרה כי ההפרעה אינה בהכרח העתק חלקיקי החומר אלא יכול להיות כל משתנה למשל לחץ,צפיפות,מהירות וכו.
08:03
גלים בחד מימד איך נלמד שגל נע במהירות קבועה ? התלבטויות מורים בנושא איך ננמק את הקביעה שההפרעה נעה במהירות קבועה וללא שינוי צורה ?
הסרטון צולם כאשר פרק תנועה הרמונית לא היה בחומר ההוראה לבגרות.
15:38
גלים בחד מימד מה מעביר גל ? מה מעביר גל ? אנרגיה ותנע ולא מסה.
הצעה להדגמה מה עובר מהר יותר גל או חומר ?
העשרה בנוגע לדרכים שונות להעברת אנרגיה מגוף לגוף. הסעה והולכה.
במה תלויה כמות האנרגיה שעוברת בגל ?
דיבור על דואליות של חלקיק גל
19:10
גלים בחד מימד מה ההבדל בין התאבכות וסופרפוזיציה ?
מה קורה כששני פולסים עוברים זה דרך זה ? מה מתחבר ?
מה ההבדל בין התאבכות לסופרפוזיציה.
המלצה לא לדבר על התאבכות ונקודות צומת בשלב הזה עד פרק גלים עומדים.
לאן נעלמת הארגיה בסופרפוזיציה של שני פולסים הפוכים הנעים זה לקראת זה.
14:14
גלים בחד מימד מה קורה כשההפרעה מגיעה לקצה התווך ? הסבר דינמי להתנהגות פולס כשהפולס מגיע לקצה התווך. 10:03
גלים בחד מימד איך לצייר פולס מתהפך ? איך לצייר פולס מתהפך בחזרה מקצה קשור 05:24
גלים בחד מימד איך להציג פולס מתקדם בזמן ? איך להציג פולס מתקדם בזמן ? 09:26
גלים בחד מימד מהו גל ? מה ההבדל בין פולס לגל ?
איך ניצור גל ?
איך נראה גל בגרף תלות בזמן ? תלות במקום ?
15:27
גלים בחד מימד גל הרמוני מהו גל הרמוני ? איך נראים הייצוגים שלו ? 19:09
גלים בחד מימד איפיון גל עומד מה קורה כששני גלים הרמונים נפגשים אחד עם השני ?
איך יוצרים שני סינוסים שנעים בכיוונים שונים ?
הדגמת גל עומד
מה ההבדל בין גל עומד לפריטה על גיטרה ?
תרגום התצפית לנוסחה.
הצעה למדידת מהירות הקול בכיתה
22:45
גלים בחד מימד כיצד נוצר גל עומד במיתר ניסיון (והרבה קושי) להסביר בצורה איכותית כיצד נבנה גל עומד במיתר או תופעת תהודה במיתר.
מה ההבדל בין גל עומד לגל ?
12:18
גלים בחד מימד האם גל עומד הוא גל ? המשך לסרטון איפיון גל עומד.
מה ההבדל בין גל עומד לגל ?
האם יש לגל עומד מהירות ?
10:45
גלים בחד מימד הדגמת גל עומד עם קצה פתוח הדגמת גל עומד עם קצה פתוח 01:57
גלים בחד מימד גלים בכלי נגינה גלים בכלי נגינה 16:53
גלים בחד מימד בואו נדבר קצת מתמטיקה פיתוח גל עומד באופן מתמטי על ידי חיבור שני גלי סינוס הנעים בכיוונים שונים. 23:57
גלים בחד מימד סיכום גלים בחד מימד חזרה על עיקרי מה שלמדנו על גלים חד מימדיים 09:32
גלים בדו מימד איך נראה גל דו מימדי ? איך נראה גל דו מימדי?
מושגים חדשים באיםיון גלים דו מימדים:
מופע, חזית גל, גל כדורי,גל מישורי,
19:20
גלים בדו מימד מה בין גלים ואופטיקה גיאומטרית ? הסבר לתופעה שנלמדה באופטיקה גיאומטרית במונחי גלים.
גל מישורי שמתכנס על ידי עדשה מרכזת וגל כדורי שהופך לגל מישורי כשעובר בעדשה מרכזת.
03:55
גלים בדו מימד התנאי לתמונת התאבכות יציבה בזמן מהם מקורות קוהרנטיים ? מהם מקורות שווי מופע ?
מה התנאי לתמונה יציבה בזמן ?
10:09
גלים בדו מימד ניתוח תמונת התאבכות משני מקורות ניתוח איכותי של תמונת התאבכות הנוצרות משני מקורות קוהרנטיים. 11:57
גלים בדו מימד איפיון מתמטי של תמונת ההתאבכות לאחר ניתוח איכותי של תמונת התאבכות הנוצרות משני מקורות קוהרנטיים נבצע איפיון מתמטי.
מה התנאי להתאבכות בונה ?
מהו התנאי להתאבכות הורסת ?
מה ההבדל בין סופרפוזיציה והתאבכות ?
15:18
גלים בדו מימד קווי צומת וקווי מקסימום דיבור על קווי צומת וקווי מקסימום
איך נגדיל את כמות הקווים ?
מה צורת הקווים ?
10:53
גלים בדו מימד ומה אם המקורות הפוכי מופע ? כיצד תראה תמונת ההתאבכות אם שני המקורות הפוכי מופע ?מה התנאי למקסימום ומינימום ?
איפה המקסימום המרכזי ?
10:02
גלים בדו מימד דוגמאות לתמונת התאבכות תופעות המדגימות התאבכות באזור הקרוב, הצעה להדגמה עם רמקולים,שימוש בסימולציות 03:01
גלים בדו מימד נוסחת הקירוב לאזור הרחוק הדגמה כיצד לפתח בכיתה את הקירוב למציאת הכיוון לנקודות המקסימום והמינימום באזור הרחוק. (נוסחת הסינוס) 14:56
גלים בדו מימד הצעות לתרגול ומסקנות מנוסחת הקירוב לאזור הרחוק הצעות לתרגול ומסקנות מנוסחת הקירוב לאזור הרחוק
הצעות לשאלות על נוסחת הקירוב לאזור הרחוק
כמות מקסימומים ומינימומים
מה יחשב "אזור רחוק" , מה "הסרגל" המתאים לסיטואציה.
איפה רואים את זה בעולם שלנו?
17:10
גלים בדו מימד על המעבר הפדגוגי מדיון בגלי חומר לדיון באור דיון על סדר ההוראה בפרק גלים ובפרט על המעבר הפדגוגי מדיון בגלי חומר לדיון באור.
האם דיון בגלי מים הוא רק הכנה לאור ?
מדוע ללמד אור קשה יותר מגלים במים ?
למה לא הצגנו עדיין את תופעת העקיפה במים ?
05:19
אור אור הוא גל או חלקיק ?
על בסיס הנלמד בפרק אופטיקה גיאומטרית, יציאה מהשאלה : "איך אור מתנהג" ובדיקה האם אור הוא גל או חלקיקי.
תיאור הויכוח בין הויגינס לניוטון
הסברים לתופעות ההחזרה והשבירה לפי הויגנס ולפי ניוטון.
איך תיאוריות מתחרות מוכרעות ?
03:20
אור מה יקרה אם גל יעבור דרך סדק צר ? המשך לשיעור הקודם בו תואר הויכוח בין ניוטון והויגינס.
מה יקרה אם גל עובר דרך סדק צר ?
מה יקרה אם גל עובר דרך שני סדקים ?
13:24
אור ניסוי יאנג תיאור ניסוי יאנג בכיתה.
מדידת אורך הגל של הלייזר כניסוי כיתה
דרכים שונות ליצירת מקורות אור קוהרנטיים
08:18
אור הדגמת ניסוי יאנג בכיתה הדגמת ניסוי יאנג בכיתה.
11:27
אור מהו אורך הגל של הלייזר ? לאחר הדגמת ניסוי יאנג בכיתה מוצגת המלצה למשימה עצמאית לתלמידים בכיתה, מבלי ללמד: חישוב אורך הגל של הלייזר מתוצאות ניסויי יאנג בכיתה 18:34
אור ומה בנוגע לעוצמת האור ? לאחר הדגמת ניסוי יאנג בכיתה דיבור על פרופיל עוצמת האור.
מה אנחנו באמת רואים במקום שבו יש כתם אור ? הבהוב או תמונה סטטית ?
08:03
אור התאבכות דרך שלושה סדקים בניית תמונת ההתאבכות הנוצרת ממעבר אור דרך שלושה סדקים.
דיבור על ההבדל בין לחבר שני מקורות "בונים" עם מקור שלישי לבין לחבר שני מקורות "הורסים" עם מקור שלישי.
הדגמת מעבר לייזר דרך שלושה סדקים.
15:57
אור ומה יקרה אם נוסיף עוד סדקים ? ומה יקרה אם נוסיף עוד סדקים ?
לאחר שראינו מה יקרה בשני סדקים,בשלושה ובארבעה... ננסה להבין מה יקרה כשיהיו לנו המון סדקים.
09:14
אור הדגמת התאבכות בסריג הדגמת התאבכות בסריג עקיפה.
שיעור בסגנון POE. (נבא, צפה, הסבר)
חישוב כמות הנקודות שתופיע לפני ביצוע ההדגמה ואז תצפית.
10:16
אור דרך נוספת ללמד התאבכות בשריג דרך נוספת ללמד התאבכות בסריג, ללא מעבר דרך שלושה,ארבעה וכו סדקים אלא מיידית לאחר שני סדקים. 08:22
אור הפרדת אור לבן לצבעים דרך סריג הסבר על תמונת הפרדת צבעים כשאור לבן עובר דרך סריג 07:14
אור מעבר אור דרך סדק יחיד מעבר אור דרך סדק יחיד 18:41
אור כיצד ליצור מקורות קוהרנטיים בעזרת מראה כיצד ליצור מקורות קוהרנטיים בעזרת מראה. יש לשים לב שבהחזרה יש היפוך מופע 02:40
אור ספקטרומטר הדגמת ספקטרומטר בכיתה והסבר איך בנוי ספקטרומטר. 12:28
אור הרכבה של תמונת עקיפה והתאבכות בנייה על הלוח של תמונת עקיפה והתאבכות.
אחרי שלמדנו את תמונת העקיפה של סדק יחיד, נחזור לתמונת ההתאבכות משני סדקים ונתחשב גם ברוחב הסדקים והיווצרות תמונת עקיפה לכל סדק
10:38

 

  סרטונים בנושא גלים