תנועה הרמונית

סרטונים בנושא כבידה - רשימה מלאה 

שם

תאור תוכן

משך

תנועה הרמונית - מה המוטיבציה ?

  המוטיבציה לפרק תנועה הרמונית:
1. טיפול בכח לא קבוע
2. הזדמנות להשתמש בכל השיקולים שלמדנו עד עכשיו
3. הבסיס לשיווי משקל יציב, מבוא לפרק גלים

09:32

מהי תנועה הרמונית ?

במסגרת המבוא לפרק תנועה הרמונית ניתנת הגדרה לתנועה הרמונית.
ניסיון לזהות תנועות הרמוניות מהחיים.

22:30

האם מטוטלת נעה בתנועה הרמונית ?

במסגרת המבוא לפרק תנועה הרמונית, מתקיימת בדיקה האם תנועת מטוטלת היא תנועה הרמונית.
המלצה -   לא ללמד תנועה הרמונית כהיטלי תנועה מעגלית על הצירים.

06:50

אז מה נלמד בפרק תנועה הרמונית ?

סיום המבוא לפרק תנועה הרמונית עם הסבר לאן נמשיך

01:37

קינמטיקה של תנועה הרמונית

הדגמה כיצד להגיע למשוואות מקום,מהירות ותאוצה בתנועה הרמונית בכיתה בהשתתפות התלמידים וכסיכום של כל מה שלמדו עד היום.
קבלת משוואות מקום,זמן ותאוצה כפונקציה של הזמן.

22:51

מהירות מקסימלית ותאוצה מקסימלית

כהמשך לפיתוח משוואות הקינמטיקה מהסרטון הקודם , קבלת ביטוי למהירות המקסימלית ולתאוצה המקסימלית.

08:41

זמן מחזור בתנועה הרמונית

כהמשך לפיתוח משוואות הקינמטיקה מהסרטון הקודם , קבלת ביטוי לזמן המחזור על יד שימוש באנליזת יחידות, או מחוק הכח, או משיקולי אנרגיה

12:00

ומה אם תנאי ההתחלה שונה ?

תנועת קפיץ עם תנאי התחלה שונה , מהירות התחלתית בנקודת שיווי משקל.
אנרגיה, קפיץ אנכי ומטוטלת

03:06

אז מה אפשר לשאול על הסיטואציה ?

בניית סדרת שאלות בנושא משוואות התנועה של גוף בתנועה הרמונית.
הדגמת הטכניקה ליצירת סט השאלות בכיתה עם התלמידים.

13:23

ומה התשובות לכל השאלות ?

תשובות לכל השאלות שנאספו בסרטון הקודם , דרכי הפתרון השונות והדגשים בכל סעיף.

04:10

ייצוגי גרפים שונים עבור תנועה הרמונית

ייצוגי גרפים עבור תנועה הרמונית.
גרף אנרגיה קינטית -זמן, גרף אנרגיה פוטנציאלית - זמן

10:24

תנועה הרמונית בתנאי התחלה שונים

תאור משימת בית לתלמידים: פתרון אותה בעיה עם תנאי התחלה אחרים

05:40

  סרטונים בנושא כבידה - רשימה מלאה