קבלים

סרטונים בנושא קבלים - רשימה מלאה

 

שם תאור תוכן משך
מה הקיבול של כדור טעון פתיחת פרק קבלים בדיון על הגדרת קיבול של גוף מוליך יחיד. חישוב קיבול של כדור טעון.  24:00
פאראד זה הרבה ? דיון בנושא יחידות הקיבול ובמה תלוי קיבול של מוליך 08:32
מהו קבל ? דיון בנושא יחידות הקיבול ובמה תלוי קיבול של מוליך 08:32
מה הקשר בין קיבול קבל לקיבול גוף טעון ? מה הקשר בין הגדרת קיבול של גוף טעון להגדרת קיבול של קבל.
נסתכל על קבל המחובר לספק מתח,
מה הקשר בין מתח הספק למטען על כל גוף ?
מה הקשר בין קיבול קבל לקיבול גוף יחיד ?
15:40
חישוב קיבול קבל לוחות איך נחשב קיבול קבל לוחות  ? 08:44
קיבול קבל כדורי איך נחשב קיבול קבל כדורי  ? 04:31
מתי כדאי ללמד את פרק קבלים מתי כדאי ללמד את פרק הקבלים 02:22
אנרגיה של גוף טעון ושל קבל אנרגייה של גוף טעון ושל קבל 12:52
דוגמאות לתרגול בנושא קבלים דוגמאות לתרגול בנושא קבלים 18:38
חיבור קבלים במקביל מה העקרונות הפיסיקליים בחיבור קבלים במקביל  09:08
חיבור קבלים בטור מהם העקרונות הפיסיקליים בחיבור קבלים בטור
20:40
האם חיבור קבלים הפוך לחיבור נגדים ? האם חוקי חיבור קבלים הפוכים לחוקי חיבור נגדים ?
דיבור על אנלוגיה לחיבור קפיצים
05:04
חיבור קבלים - תרגיל 1 שאלת חיבור קבלי לוחות במקביל 18:01
חיבור קבלים - תרגיל 2 שאלת חיבור גופים טעונים. 13:29
טעינת קבל דיון איכותי דיון איכותי בתהליך טעינה ופריקה של קבל
מה משפיע זמן טעינת קבל
איך יראה הזרם כפונקציה של הזמן
09:25
תהליך טעינת ופריקת קבל תהליך טעינת קבל
 זרם ומתח כפונקציה של הזמן
13:24
פונקציית טעינה ופריקה של קבל איך יראו פונקציות טעינה ופריקה של קבל 22:41
ניסוי פריקת קבל חזרה על תהליך פריקת קבל דיבור על ניסוי פריקת קבל 13:54
ניסוי טעינת קבל תיאור ניסוי טעינת קבל
08:17
הנחתת סיגנל באמצעות מתח מחזורי על קבל לאחר תיאור ניסוי טעינת ופריקת קבל מוצג תאור יישום טכנולוגי למעגל עם קבל, הנחתת סיגנל באמצעות מתח מחזורי על קבל 05:00
קבלים - בשביל מה ? מה התפקיד של קבלים ?
איפה פוגשים קבלים בחיים ?
איך עובד קולונומטר ?
07:04
קבל עם חומר דיאלקטרי חומרים דיאלקטרים בין לוחות קבל
מה קורה לחומר ?
מה קורה לקיבול הקבל
הגדרת מקדם דיאלקטרי יחסי ומקדם דיאלקטרי של החומר.
הצעה למדידת המקדם הדיאלקטרי של מים.
02:41
למה ה"חיים" הם מבוססי מים ? במסגרת לימודי נושא קבלים-  שיחה מדוע ה"חיים" הם מבוססי מים ? 04:02
ניתוח מעגלים משולבים ניתוח מעגלי זרם משולבים הכוללים קבלים ונגדים. 05:55