מעגלי זרם

סרטונים בנושא מעגלי זרם - רשימה מלאה 

 

שם תאור תוכן משך
מעגלי זרם - פתיחה "שיחת מבוא בכניסה לפרק מעגלי זרם.
מהי המוטיבציה בגללה מלמדים מעגלי זרם ?
בניית הרעיון של מעגל זרם מהידע שרכש התלמיד בפרק אלקטרוסטטיקה.
הגעה להבנה כי כדי לקיים המרת אנרגיה לצרכינו אנחנו צריכים מכונה שמסוגלת להעביר מטענים כנגד כיוון השדה.
אנלוגיה בין מעגל זרם למפל מים ומשאבה."
30:22
מעגלי זרם - מהו זרם ומהו כיוונו ? הגדרת זרם במעגל חשמלי וכיוונו.
כיוון הזרם במעגל הוא מפוטנציאל גבוה לפוטנציאל נמוך.
דיון בשאלה כיצד להסביר "מה נע בכיוון הזרם" במוליך ?
אם אלקטרונים הם המטענים הנעים במוליך אז מהו בעצם "המטען החיובי" הנע בכיוון אותו אנו מגדירים ככיוון הזרם ?
10:51
מי קובע את הזרם במעגל ? מה קובע את הזרם במעגל סגור ?
(הגיאומטריה, הפרש הפוטנציאל ותגובת המוליך)
תוך כדי הדיון עולה ההבנה כי התנועה במעגל חשמלי היא במהירות קבועה (אין תאוצה שהיתה גורמת להצטברות מטען).
שימוש באנלוגיה של מכוניות במסלול סגור הנעות פגוש אל פגוש.
16:51
מעלי זרם - עקרונות בסיסיים

דיבור על עקרונות יסודיים במעגלי זרם:

  1. במעגל מתקיימת המרת אנרגיה חשמלית פוטנציאלית בצרכן וקבלתה חזרה בספק.
  2. הזרם הינו תוצאה של הצרכנים במעגל וצורת חיבורם, לא ניתן לדעת אותו ללא איפיון הצרכנים ואז חישוב.
  3. הזרם נקבע על ידי המתח, הגיאומטריה ותגובת החומר.
  4. הזרם במעגל קבוע לפני ואחרי הצרכן, לפני ואחרי המקור, ובכל נקודה במעגל.


השיעור כולל טכניקה של ציור "קריקטורות" של מטען ( סמיילי ) הנע במעגל סגור והאנרגיה שלו

דיבור על התפיסה המוטעית של תלמידים לפיהם אם הזרם במעגל ידוע אז הוא ישאר כך גם אחרי שינוי במעגל.חשיבות ההבנה שהזרם הוא תוצאה.

דיבור על מה משמעות הכיתוב על סוללה ביחידות של אמפר לשעה.

11:23
בניית ניסוי אופיין נגד מתוך מוטיבציה לאפיין צרכן במעגל, ניתן בשיעור הסבר כיצד נבנה את מערכת ניסוי תלמיד של אופיין נגד.
כדי לאפיין צרכן (למשל קומקום), יש לשים על הצרכן מתח מסוים ולמדוד זרם. לחזור על הנ"ל מספר פעמים ולצייר גרף.
הסבר איך לחבר מד זרם ואיך לחבר מד מתח תוך שימוש באנלוגיות.
18:26
ניתוח תוצאות ניסוי אופיין נגד ניתוח תוצאות ניסויי אופיין נגד
הצעות לאופיינים נוספים ( אופיין נורה,אופיין דיודה).
חוק אוהם.
הגדרת התנגדות נגד.
דיבור על אופיין נורה והשפעת הטמפרטורה על השינוי/ההתנגדות.
15:17
מה קובע את התנגדות המוליך דיון תאורטי מה קובע את התנגדות תיל.
הגעה לנוסחה הכוללת אורך,שטח חתך והתנגדות סגולית על ידי אנלוגיות וניחושים.
הדיון מהווה טריגר ליציאה לניסוי תלמיד
18:47
מהו ההספק של מכשיר חשמלי ? הגדרת הספק של צרכן.
חישוב כמה הספק צריך כדי לחמם כוס קפה ? כמה זה בקלוריות ? כמה פרוסות לחם ?
חישוב הספק חשמלי של קומקום לפי הגדרת ההספק.
20:09
הספק במעגל חשמלי - תרגול תרגול 3 נוסחאות לחישוב הספק של נגדים 07:22
נצילות במעגל חשמלי הגדרת נצילות
נצילות נורת להט
נצילות קומקום
נצילות דוד-שמש
04:01
חיבור נגדים - דיון איכותי מבוא לנושא חיבור נגדים.
בכיתה מתקיים דיון איכותי בחיבור נגדים תוך שימוש באנולגיות לכבישים וצינורות מים.
האם הזרם דרך נגד מסוים יגדל/יקטן/לא ישתנה אם נוסיף למעגל נגד נוסף, שימוש בטכניקת ההצבעה בכיתה בזמן דיון איכותי.
חזרה על תפקיד ספק המתח במעגל.
13:36
חיבור נגדים - שימוש בחוק אוהם המשך לדיון האיכותי בנושא חיבור נגדים הפעם תוך שימוש בחוק אוהם.
חידוד לגבי כל אחד מהמרכיבים בנוסחה , למה הכוונה בסיטואציה של יותר מנגד אחד במעגל.
הדגמת שימוש בקוד צבעים - טכניקת צביעת קווים שווי פוטנציאל במעגל.
06:59
כיצד משפיע חיבור נגדים על הספק המעגל
תרגיל לכיתה, מהי השפעת חיבור נגד שני במעגל (בטור/במקביל) על הספק המעגל, פתרון בצורה איכותית ללא משוואות חיבור נגדים.
05:38
פיתוח משוואות חיבור נגדים בטור ובמקביל
פיתוח משוואות חיבור נגדים בטור ובמקביל משיקולי שימור אנרגיה ושימור מטען.
שימוש בדיאגרמת אנרגיה פוטנציאלית של מטען בוחן הסובב את המעגל.
שימוש בטיעון כי העבודה של הכח החשמלי במסלול סגור הינה תמיד אפס, מהיותו כח משמר, כדי להצדיק את המשפט: "סך כל עליות המתח = סך כל ירידות המתח"
18:01
ההתנגדות השקולה במעגל חשמלי דיון איכותי על גודל הנגד השקול יחסית לנגדים המקוריים בחיבור בטור ובחיבור במקביל.
הגדרת חיבור בטור וחיבור במקביל.
הכללת המשוואות לחיבור בטור ובמקביל של יותר משני נגדים.
12:46
יחס המתחים והזרמים על נגדים בחיבור בטור ובמקביל תרגיל בחישוב יחסי מתחים ויחס הזרמים על שני נגדים המחוברים בטור ובמקביל.
התובנות:
בחיבור בטור, יותר אנרגיה מומרת בנגד הגדול.
בחיבור בטור, יחס המתחים הוא כיחס ההתנגדויות
בחיבור במקביל, על הנגד הגדול יותר זורם זרם קטן יותר
06:36
הדגמת POE - עוצמת ההארה של נורה תאור הדגמה בסגנון POE בנושא הספק נורות בחיבורים שונים במעגל.
תאור בניית ההדגמה וביצועה בפועל.
24:25
מה המתח על מפסק במעגל חשמלי ? הצגת שאלה לכיתה : מה יראה וולטמטר המחובר למפסק במעגל חשמלי במקרה שהמפסק פתוח וסגור.
06:17
איך "פותרים" מעגל חשמלי ? טכניקת פתרון מעגלי זרם.
מה המשמעות של "לפתור" מעגל ?
טכניקת "קיפול" מעגלים ו"פריסתם".
05:18
חיבור בטור או חיבור במקביל ? דוגמה למעגל של נגדים שבו החיבור אינו חיבור בטור ואינו חיבור במקביל.
הצעה לפתרון משיקולי סימטריה
הצגת דרך עבודה של תלמידים בפתרון מעגלים . פתרון בפרמטרים ( והצבת מספרים רק בסוף) ובעיות הנובעות מצורת פתרון זו,. המלצה לתלמידים להימנע מפתרון פרמטרי אלא הצבת מספרים לאורך הפתרון.
08:06
מעגלי זרם - תרגיל אתגר תרגיל למציאת ההתנגדות השקולה במעגל מאתגר. 04:39
נגד משתנה, חיבור פוטנציומטרי וריאוסטטי תיאור חיבור נגד משתנה בשתי צורות חיבור: ריאוסטטי ופוטנציומטרי.
תיאור בניית ניסוי אופיין נורה ללימוד חיבור פוטנציומטרי
14:50
רשת החשמל בבית רשת החשמל בבית.
כיצד מחוברים מכשירי החשמל בבית.
כיצד להתמודד עם עומס יתר בבית, השימוש בנתיך (פיוז).
מה נמצא בארונות החשמל ?
איך נראה פיוז.
מה זה קצר, ואיך מתמודדים איתו.
מה ההבדל בין נתיך ומפסק פחת.
מה זה הארקה
01:32
סכנות חשמל בגוף האדם תיאור ניסוי אופיין סוללה כניסוי גילוי וכניסה לנושא כאמ ומתח הדקים
כיצד לבנות את המערכת והצגת התוצאה שמתקבלת.
קבלת הנוסחה למתח הדקים משיקולי אנרגיה של סחרור מטען בוחן במעגל
המשמעות של כל מרכיב בנוסחת מתח הדקים.
איך למדוד כאמ ישירות ?
11:56
אופיין סוללה התיאוריה מאחורי כאמ ומתח הדקים
איך למדוד כאמ ישירות
ואיך וולטמטר עובד
19:28
האם אופיין סוללה סותר את חוק אוהם ? האם יש סתירה בין אופיין סוללה לחוק אוהם.
היכן "מתחבאת" ההתנגדות החיצונית במשוואת מתח הדקים ?
כיצד יראה גרף מתח הדקים כפונקציה של ההתנגדות החיצונית ?
חשיבות ההסבר במילים ולא במתמטיקה לתלמידי תיכון
16:50
מדוע המצבר במכונית גדול מהמצבר באופנוע ? מה שונה בין סוללה קטנה לסוללה גדולה ?
מה תפקיד המצבר באוטו ?
למה במשאית יש מצבר גדול ובאופנוע קטן ?
06:43
הספק סוללה דיון בהספק סוללה/
מהי ההתנגדות החיצונית שתגרום להספק סוללה חיצוני מקסימלי ?
מה ההבדל בין כאמ ומתח הדקים ?
מתי הסוללה נגמרת ?
18:52
איך מטעינים סוללה ? שאלת הבנה לגבי אופיין סוללה בהוספת מקור מתח .
מה יקרה כשנוסיף מקור מתח למעגל "אופיין סוללה" ? מה יראה האמפרמטר והוולטמטר ? מה המקום של המדידה הזו בגרף שציירנו בניסויי אופיין סוללה המקורי.
מה קורה כאשר אנחנו מטעינים סוללה.
24:58
כיצד לחשב מתח בין שתי נקודות במעגל
שימוש בשימור אנרגיה לחישוב מתח בין שתי נקודות במעגל זרם כלשהוא.
המלצה לא להשתמש בנוסחה אלא בעקרון שימור אנרגיה, סך עליות המתח במסלול סגור שווה לסך ירידות המתח.
חזרה על המסקנה המפתיעה מהסרטון הקודם שלא תמיד הפוטנציאל בהדק החיובי של ספק גבוה יותר מהפוטנציאל בהדק השלילי.
06:47
חוקי קירכהוף פתרון מעגל באמצעות חוקי קירכהוף 11:48
מכשירי מדידה - מד זרם מכשירי מדידה ומיצדים
כיצד בנוי גלוונומטר.
כיצד להפוך גלוונומטר למד זרם ?
הגעה למסקנה כי זרם בגלוונומטר לינארי לזרם במעגל.
איך פועל מד המהירות ברכב ?
02:31
מכשירי מדידה - מד מתח המשך נושא "מכשירי מדידה ומיצדים".
בהמשך לסרטון "מכשירי מדידה - מד זרם" איך נהפוך גלוונומטר לוולטמטר ?
מכשירי מדידה ומיצדים
04:59
אידאליות של מכשירי המדידה מכשירי מדידה ומיצדים
דיבור על האידאליות של מכשירי המדידה.
שאלה בה מחובר במעגל אמפרמטר אידאלי וולטמטר לא אידאלי, מי מהמכשירים מזייף ?
11:18
מכשירי מדידה - איך נבנה מד התנגדות ? מכשירי מדידה ומיצדים
איך נמדוד התנגדות של נגד כאשר מכשירי המדידה אינם אידאליים ?
איזה מעגל כדאי לחבר כדי למדוד נגד קטן ? נגד גדול ?
ממה נובעת שגיאת המדידה של מכשירי המדידה ?
11:06
מכשירי מדידה - גשר ויטסטון בהמשך לדיון הקודם על הקושי לבנות מד התנגדות באמצעות אמפרמטר ווולטמטר, נלמד הנושא של גשר ויטסטון.
שיטה למציאת נתק במעגל.
08:29
חיבור מקורות מתח בטור ובמקביל חיבור מקורות מתח בטור ובמקביל 07:27
מהירות סחיפה

מהי מהירות המטענים בתיל ?

חישוב מהירות הסחיפה והגעה להבנה שתמונת ההולכה היא תנועת גל ולא תנועת חומר.

12:00
חיבור פוטנציומטרי וחיבור ריאוסטטי

מטרת המעגל הריאוסטטי - שינוי הזרם ברציפות.

מטרת המעגל הפוטנצוימטרי - שינוי המתח ברציפות.

דיבור על השימוש בחיבור פוטנציומטרי בניסוי אופיין סוללה."

10:56
ניסוי אופיין תיל

 דיבור על ניסוי תלמיד "אופיין תיל".

בדיקה במה תלויה התנגדות הנגד.

 02:58