אלקטרוסטטיקה

סרטונים בנושא אלקטרוסטטיקה - רשימה מלאה 

 

 

שם תאור תוכן משך
חשמל ומגנטיות - פתיחה שיחת מבוא ללימודי חשמל בתיכון.
דיבור על הקושי בהוראת נושאי חשמל.
תאור מדוע נושאים שלמים בחשמל ומגנטיות אינם חלק מתוכנית הלימודים התיכונית.
ההבדל בין העולם האמיתי לבין הסיטואציות שאנו מלמדים בפרק זה בתיכון.
17:56
חשמל ומגנטיות - מדוע לדבר במושגי שדות ? המשך לשיחת המבוא ללימודי חשמל בתיכון, בכיתה מתקיים דיון מדוע עאנחנו וברים לדבר על שדות ולא ממשיכים לדבר כוחות. 07:20
חשמל ומגנטיות - נושאי הלימוד ולוח זמנים המשך לשיחת המבוא ללימודי חשמל בתיכון.
רשימת הנושאים בחשמל ומגנטיות ולוח הזמנים ללימודם.
תוך כדי הדיון מתקיימת סקירה היסטורית של הגילויים בנושאי חשמל ומגנטיות,כולל תאור כיצד גילה תומסון את האלקטרון.
16:26
אלקטרוסטטיקה - מבוא פתיחת פרק אלקטרוסטטיקה .
התייחסות להבדל בין מטענים נקודתיים וגופים טעונים.
המלצה ללימוד כל תכני הפרק תחילה על מטענים נקודתיים ואחריו חזרה על תכני הלימוד עבור גופים טעונים.
06:29
אלקטרוסטטיקה - המלצה לשיעור פתיחה הצעה לשיעור פתיחה באלקטרוסטטיקה.
דיון בשאלה מהו מטען ?
הצעה להדגמת קיום הכח החשמלי.
האם חייבים להזכיר אלקטרון כדי להסביר את הכח החשמלי ?
 
חוק קולון והגדרת הקולון חוק קולון והגדרת הקולון 22:56
כיצד לטעון גופים במנות מטען שוות כיצד לטעון גופים במנות מטען שוות 03:15
האם קולון זה הרבה או קצת ? או..למה האף שלנו לא מתפורר האם קולון זה הרבה או קצת ? או..למה האף שלנו לא מתפורר 19:33
השוואה בין הכח החשמלי לכח הכבידה השוואה בין הכח החשמלי לכח הכבידה 15:53
מטענים נקודתיים - תרגול חוק קולון מטענים נקודתיים - תרגול חוק קולון 11:20
הגדרת השדה החשמלי המלצה כיצד לעבור ממושג הכח למושג השדה.
מהו שדה חשמלי, מה משמעותו.
מהם סדרי הגודל של שדות ומטענים בסיטואציות שונות.
הצעות לתרגול שדה חשמלי ממטען נקודתי.
22:00
שדה חשמלי - האם להשתמש בסימן המטען ? שדה חשמלי - האם להשתמש בסימן המטען בהצבת מספרים בחישוב שדה ?
המשך דיון על הגדרת השדה, ההבדל ה"מעמדי" בין ההגדרה לבין הביטוי עבור שדה של מטען בודד
07:58
איך נבנה מד שדה חשמלי ? איך נבנה מד שדה חשמלי.
מוטיבציה ראשונה לדיבור על שדות ולא על כוחות - שדה ניתן למדוד לוקאלית ללא ידיעת מיקום כל המטענים שיצרו אותו.
09:03
באיזו נוסחה מדף הנוסחאות נשתמש לחישוב שדה ? באיזו נוסחה מדף הנוסחאות נשתמש לחישוב שדה ? 07:15
למה כדאי לעבוד עם שדות חשמליים ? למה כדאי לעבוד עם שדות חשמליים לעומת כוחות חשמליים.
הפרדת חוק קולון לשני מנגנונים:
מטען יוצר שדה,
השדה מפעיל כח על מטען אחר
09:13
ייצוג שדה על ידי קווי שדה כיצד נייצג שדה במרחב
הכרות עם ייצוג שדה במרחב באמצעות וקטורים
וייצוג באמצעות קווי שדה.
דוגמאות לתרשים קווי שדה לסיטואציות שונות: מטען חיובי,מטען שלילי, דיפול
01:09
מיפוי שדה חשמלי - תרגיל #1 תרגיל מיפוי קווי שדה של שני מטענים נקודתיים
שימוש בחוק שימור המטען
דיבור על הדילמה בין להיות מורה מדויק לבין להיות מורה ברור
19:33
מיפוי שדה חשמלי - תרגיל #2 תרגיל מיפוי קווי שדה של שני מטענים חיובי ושלילי בגדלים שונים
10:21
איך יראה שדה אחיד
איך יראה ייצוג של שדה אחיד?
איך יוצרים שדה אחיד ?
תוך כדי דיון, יש דיבור כיצד להתייחס לטעות של תלמיד בכיתה.
13:05
תכונות תרשים קווי שדה חשמלי אוסף התכונות של ייצוג קווי שדה חשמלי
14:38
עבודת השדה החשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - חלק א דיבור איכותי על עבודה בשדה חשמלי
חזרה על הגדרת העבודה.
חזרה על הגדרת כח משמר.
חזרה על המהלך שנלמד בפרק מכניקה על עבודת הכח השקול ועבודת הכוחות הלא משמרים.
חישוב מתמטי של האינטגרציה.
הגדרת אנרגיה פוטנציאלית חשמלית
19:55
עבודת השדה החשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - חלק ב המשך המהלך מהסרטון הקודם "עבודת השדה החשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית" ,
ניסיון לחישוב עבודת השדה החשמלי כאשר הכח בכיוון מנוגד לכיוון ההעתק.
תוך כדי חישוב נוצר קונפליקט עם הגדרת העבודה.
הבעיה נפתרת כאשר נעשה שימוש בהגדרת עבודה שונה ממה שהגדרנו עד עכשיו,עם אינטגרל על קורדינטה וללא שימוש בהעתק.
04:15
עבודת השדה החשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - חלק ג הצעה לדיבור בכיתה על ביטוי האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית לפני חישוב עבודה 03:33
כח חשמלי ככח משמר תאור המהלך המראה כי הכח החשמלי הינו כח משמר וסיכום המסקנה הסופית שלפיה ניתן להגדיר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית וגודלה. 10:36
אנרגיה של מערכת מטענים
אילו שאלות הקשורות באנרגיה, ניתן להעלות בסיטואציה של שני מטענים חיוביים.
מה ההבדל בין אנרגיה פוטנציאלית של מערכת מטענים לבין האנרגיה הפוטנציאלית של מטען שלישי בשדה שנוצר על ידי מערכת שני מטענים.
08:52
הקבוע הדיאלקטרי של הריק הקשר בין הקבוע הדיאלקטרי של הריק לקבוע K בחוק קולון. 02:57
בניית מערכת מטענים הגדרה חילופית לאנרגיה פוטנציאלית של מערכת שני מטענים, כעבודההנדרשת לבנייתה.
חישוב האנרגיה של מערכת מטענים על ידי חישוב העבודה הנדרשת לבנייתה.
17:22
מדוע כדאי להשתמש בסימן המטען בחישובי אנרגיה פוטנציאלית האם קיימת אנרגיה פוטנציאלית חשמלית שלילית ?
איך לחשב אנרגיה פוטנציאלית של מערכת מטענים שיש בה מטען שלילי.
מדוע מתבקש להשתמש בסימן המטען בנוסחת חישובי אנרגיה
11:01
סיכום מושגים באלקטרוסטטיקה סיכום מה למדנו עד עכשיו
דיון תוך כדי על משוואות שונות בפיסיקה וההבדל המעמדי ביניהן (חוק טבע, הגדרה, וקשר מבנה)
איך נראה גביש יוני ומדוע האנרגיה הפוטנציאלית שלו שלילית.
14:18
פוטנציאל חשמלי מיפוי מסכם של מושגים מתחום האלקטרומגנטיות ומתוך כך הגעה למושג הפוטנציאל החשמלי. 10:56
תרגול בנושא הפוטנציאל החשמלי המלצה לתרגול נושא הפוטנציאל החשמלי.
מהי משמעות הפוטנציאל בנקודה במרחב.
הגעה לתובנה שיש קשר בין הפרש פוטנציאלים וקיום שדה באזור.
20:42
תרגול שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי במערכת מטענים. המשך שאלות תרגול בנושא שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי של מערכת מטענים. 15:27
מתח חשמלי שיעור בנושא מתח חשמלי. תשובות שונות לשאלה : "אז מהו פוטנציאל חשמלי" .
חישוב עבודת הכח החשמלי בתנועת מטען בין שתי נקודות ודיון בסימן ה "דלתא V" בנוסחא E=qΔV .
דיון על ההבדל בין עבודת השדה החשמלי ועבודה חיצונית כנגד השדה.
הגדרת מתח חשמלי כהפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות.
דיבור על רמת התסכול בכיתה בשלב הזה של הלימוד.
המחשת המושג מתח חשמלי על ידי דיון על השקע החשמלי והעובדה שחברת החשמל והסוללה החשמלית שמצליחים לשמר הפרש פוטנציאלים ולספק לנו אנרגיה.
02:38
הקשר בין קיום מתח חשמלי לקיום שדה חשמלי אם קיים הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות ודאי שקיים שדה חשמלי בין הנקודות.
חזרה על הקשר בין קיום שדה חשמלי כאשר יש מתח בין שתי נקודות.
06:00
מושג האטום והחשמל - רקע היסטורי כפתיחה למעבר ממטענים נקודתיים לגופים טעונים מתקיימת
סקירה היסטורית בנושא גילוי האטום ובפיתוח הרעיון של האטום הפיסיקלי.
07:04
ההבדל בין חומר מבודד לחומר מוליך מעבר לדיון בגופים טעונים.
מיוןגופים למבודדים ומוליכים,
דיון בשאלות: מה ההבדל בין מוליך ומבודד, האם גוף מבודד יכול להפוך לגוף מוליך .
דיון בשאלה האם אוויר הוא מבודד או מוליך ?
12:59
כיצד נטען גוף מוליך ? המשך לדיון על מוליכים ומבודדים ודיון בשאלות:
איך נטען גוף מבודד ואיך נטען גוף מוליך .
תאור שיטות לטעינה על ידי השראה.
16:19
רצף ההוראה באלקטרוסטטיקה חזרה על תאור רצף ההוראה מתחילת אלקטרוסטטיקה ועד הפתיחה לפרק גופים טעונים.
חזרה על דברים שנאמרו בשיעורים קודמים ברצף.
05:41
התפלגות מטען עודף בגוף מוליך הצעה כיצד נשכנע שמטען עודף במוליך טעון נמצא רק על השפה.
השדה במוליך טעון תמיד אפס בתוך המוליך.
19:50
השדה בתוך כדור מוליך טעון חישוב השדה החשמלי בתוך כדור מוליך טעון משיקולי גיאומטריה וסימטריה.
07:48
השטף של שדה חשמלי הנוצר על ידי מטען חשמלי נקודתי דרך מעטפת - חלק א העלאת השאלה "מה השדה מחוץ לכדור טעון" והאם ללמד אותה כעובדה או בשימוש בחוק גאוס.
הצעה למהלך ללימוד עם שימוש בחוק גאוס.
הגדרת המושג שטף.
חישוב השטף של שדה של מטען חשמלי נקודתי דרך מעטפת כדורית.
שיחה על שימוש באנלוגיות
09:36
השטף של מטען חשמלי נקודתי דרך מעטפת - חלק ב המשך הדיון הקודם בחישוב
השטף של שדה הנוצר על ידי מטען חשמלי נקודתי, הפעם כש :
1. המעטפת אינה כדורית
2. המטען מחוץ למעטפת
3.יש לנו יותר ממקור אחד
מסקנה סופית והבנה כי חישוב השטף מאפשר לנו חישוב מקורות
23:20
השדה החשמלי של כדור טעון חישוב:
שדה של מוליך כדורי טעון
שדה של קליפה כדורית מוליכה
שדה של קליפה מבודדת
שדה של כדור מבודד טעון
13:03
חישוב שדה חשמלי של שתי קליפות טעונות עם מרכז משותף. חישוב שדה חשמלי של שתי קליפות טעונות עם מרכז משותף.
איך נראים קווי השדה בסיטואציה
09:31
השדה שיוצר לוח אינסופי טעון שדה שיוצר לוח אינסופי דק מוליך טעון
שדה של קבל
שדה של פלטה מוליכה עם עובי
איך לייצר שדה אחיד
08:15
פוטנציאל של מוליך טעון דיון בפוטנציאל של מוליך טעון.
ההבדל בין פוטנציאל של מוליך לבין אנרגיה פוטנציאלית של מוליך.
דיבור איכותי והגעה למסקנה כי הפוטנציאל בתוך כל מוליך קבוע ושווה לפוטנציאל על שפתו.
חישוב הפוטנציאל של מוליך כדורי טעון.
23:02
התפלגות מטענים במוליך חלול דיון בהתפלגות המטענים במוליך טעון חלול וחיפוש הסבר מדוע המטענים מתפזרים רק על השפה החיצונית. 09:16
תרגיל חישוב שדה ופוטנציאל של מערכת שני מוליכים - חלק א
הצגת קונפליקט במהלך פתרון תרגיל חישוב שדה ופוטנציאל של מערכת שני מוליכים.
הבנה כי ניתן לפתור בעיות של מערכות כאלו רק אם המוליכים רחוקים מאוד זה מזה.
המשך התרגיל על ידי חיבור המוליכים בתייל דק וארוך
03:12
תרלגיל בחיבור מוליכים - חלק ב המלצה על הצגה ופתרון תרגיל של חיבור מוליך בתוך מוליך על ידי חוט מוליך דק.
12:09
מחיבור מוליכים להארקה המשך הדיון בבעית חיבור מוליכים (תרגיל חיבור מוליכים מספר 1) אך הפעם אחד הכדורים הוא כדור הארץ.
חישוב כמה מטען צריך כדי לשנות את הפוטנציאל של כדור הארץ בוולט אחד ?
הסבר מה עושה חיבור ההארקה בשקע.
13:22
משטחים שווי פוטנציאל תאור ייצוג גרפי של משטחים שווי פוטנציאל.
הנמקה לקביעה כי השדה החשמלי תמיד מאונך למשטחים שווי פוטנציאל
וכי השדה החשמלי תמיד ניצב לשפת מוליך.
תירגול איך נראים משטחים שווי פוטנציאל של דיפול.
09:29
הקשר בין שדה חשמלי ופוטנציאל המשך המהלך לסיכום נושא אלקטרוסטטיקה על ידי מיפוי מושגים.
מציאת הקשר החסר במיפוי משיעור "מתח חשמלי"
הסבר הקשר בין השדה החשמלי במרחב למתח במרחב תוך אנלוגיה למפה טופוגרפית.
12:53
קיבול של מוליך טעון מה קורה לפוטנציאל של גוף טעון כאשר מקרבים אליו מוליך לא טעון ?
מהו קיבול של מוליך ?
מה יקרה אם נקרב מוליך אל מבודד ?
12:36
איך נייצר שדה חשמלי אחיד ? מבוא לתנועת מטען חשמלי בשדה אחיד .
איך נייצר פרקטית שדה אחיד ?
איך נטען לוח מוליך ?
מהו גודל השדה שנוצר בין שני לוחות בטעינה על ידי ספק.
20:41
תנועת מטען חשמלי בשדה אחיד דיבור על סיטואציה של תנועת מטענים בשדה אחיד:
מה סוג התנועה, צורת המסלול ,מה גודל התאוצה,כיצד לבצע חישובי אנרגיה, מהו תרשים הכוחות.
15:47
תרגיל בתנועת מטען בשדה אחיד דיון על חוויית העומס קוגנטיבי של התלמידים תוך כדי פתרון תרגיל בתנועת אלקטרון בשדה אחיד.
הצגת דרך הפתרון של התלמידים ודרך שונה בה אפשר להגיע לפתרון מיידי באמצעות אנרגיה ללא חישובים קינמטיים.
09:12
תרגול סיטואציות בשדה אחיד פרוט שאלות אפשריות על סיטואציות של מטען חשמלי בשדה אחיד
הדגמה לטכניקה שבה התלמידים שואלים את השאלות על סיטואציה המוצגת על הלוח על ידי המורה
17:23
הוספת מוליך בין שני לוחות היוצרים שדה אחיד - מה יקרה ? המשך לסרטון "תרגול סיטואציות בשדה אחיד" מספר XXX ברצף.
מה קורה לשדה בין לוחות מוליכים בהפרש פוטנציאל קבוע אם מכניסים ביניהם לוח מוליך לא טעון ?
מה קורה לשדה בין לוחות מוליכים בהפרש פוטנציאל קבוע אם מכניסים ביניהם כדור מוליך לא טעון
11:14
כלוב פארדיי כלוב פרדיי
מהלך המסביר מדוע במוליך מחורר המטען תמיד על השפה החיצונית בלבד
07:30

איך פועל קולונומטר

הסבר איך פועל קולונומטר.

01:10

הדגמות אלקטרוסטטיקה - חלק א
טעינה ופריקה של גופים

הדגמות בסיום פרק אלקטרוסטטיקה.
איך פועל אלקטרוסקופ,
חיבור שני אלקטרוסקופים.
איך להפוך אלקטרוסקופ לאלקטרומטר .
הסברים על עבודה עם ספק מתח גבוה

27:14

הדגמות טעינה ופריקה של גופים

תאור הדגמות טעינה ופריקה של גופים במקום ניסוי תלמיד

06:02

הדגמות אלקטרוסטטיקה - חלק ב
ואן דה גראף

המשך הדגמות אלקטרוסטטיקה
הסבר על ואן דר גראף והדגמות איתו.

29:53

הדגמות אלקטרוסטטיקה - חלק ג
גנרטור וימשהרסט

המשך הדגמות אלקטרוסטטיקה הדגמות גנרטור וימשהרסט - מכונת חישמול "לראות את השדה"

12:05

מצב אלקטרוסטטי במוליך (הבהרות)

חזרה על תאור המצב האלקטרוסטטי במוליך.
הבהרה על הטיעונים שהשדה במוליך הוא אפס והמטען מפוזר על השפה החיצונית.
מדוע לא להשתמש בטיעון ש"המטענים דוחים אחד את השני הכי רחוק שאפשר".

08:22

קושי בהוראת אלקטרוסטטיקה

דיבור על קושי בהוראת אלקטרוסטטיקה.
דרכי הוראה שונות .
סיבה ותוצאה בתהליכים חשמליים.
ההבדל בין מטען נקודתי לבין מטען "מרוח " על שפה.
חזרה על "איך מכניסים את מושג השדה לכיתה".
האם שדה הוא אמיתי או פונקציה מתמטי ?
דיבור על שדה אלקטרומגנטי.

31:19

מחשבות איך ללמד את חוק גאוס ולתרגל אותו

דיבור על "איך ללמד את חוק גאוס".

27:36

שדה חשמלי של פלטה בעלת עובי.

המשך הדיון על "מחשבות איך ללמד את חוק גאוס ולתרגל אותו"
תוך כדי הדיון מתבצע חישוב שדה חשמלי של לוח מוליך עם עובי.
החישוב מאפשר להבין את הקשר בין צפיפות המטען על מוליך לשדה על שפת המוליך מכל צורה שהיא.
הדיון נמשך להשוואת גודל השדה של פלטה דו מימדית (ללא עובי) לעומת השדה של פלטה עם עובי,שתיהן בעלות אותה צפיפות מטען והשאלה מדוע מתקבלים שדות בגודל שונה ?

13:16

ניסוי מיפוי שדה אלקטרוסטטי

דיבור על ניסוי תלמיד "מיפוי שדה אלקטרוסטטי".
ניסוי מסכם לפרק אלקטרוסטטיקה המכיל אינטגרציה של כל המושגים בפרק.

14:06

תרגיל חישוב שדה ופוטנציאל של מערכת שני מוליכים - חלק א - הבהרות

הבהרה לגבי שאלת חיבור כדורים מוליכים בתיל ארוך (מופיעה בסרטון "תרגיל חישוב שדה ופוטנציאל של מערכת שני מוליכים - חלק א" ברצף אלקטרוסטטיקה) . מדוע מתעלמים מהמטען שבתיל המחבר.

6:08

תנועת מטען בשדה אחיד - תאור איכותי

תנועת מטען בשדה אחיד.
חזרה על הקשר בין שדה ומתח.
איך עובדת שפופרת קתודית, הדגמה באמצעות שפופרת בכיתה.

25:52

תנועת מטען בשדה אחיד - ניסוי כמותי

המשך הסרטון "תנועת מטען בשדה אחיד תאור איכותי"
הצעה לניסוי כמותי בכיתה, קביעת פרבולה קבועה ומציאת הקשר בין מתח ההסטה ומתח ההאצה.
פיתוח משוואת המסלול ומסקנה כי אינה תלויה במסת ובמטען החלקיק.

16:31

מה הפוטנציאל של כדור הארץ ?

מדוע הפוטנציאל בהארקה נחשב אפס ולא מספר אחר ?

14:41