דינמיקה

סרטונים בנושא דינמיקה - רשימה מלאה

 

תת נושא שם תאור תוכן משך
  דינמיקה - כח ועיוות צורה הצעה להגדרה של כח, ובהמשכה דיון בשאלה "האם תמיד כח מעוות צורה ? " .
מוצגות שלוש דרכים לשכנע את הקהל שעיוות מתקיים גם כשלא רואים אותו ברור בעין:
1. ניסוי מחשבתי האם שולחן משנה צורתו כשמפעילים עליו כח .
2. הצעה להדגמה .
3. צפיה בתמונות שצולמו בטכניקת צילום מהיר.
13:52
כוחות-מבוא דינמיקה - מצבו הטבעי של גוף דיון בהגדרת "כח" ובמשמעות המילה "השפעה" על גוף.
הדיון כולל התייחסות לשאלה מהו מצבו הטבעי של גוף מנוחה  או תנועה קצובה.
התייחסות לתפיסות מוטעות של תלמידים.
הדיון כולל ניסוי מחשבתי, והתייחסות לשיקולי סימטריה בזמן.
14:50
כוחות-מבוא דינמיקה - הצעת הדגמה להתמדה 1 הצעה להדגמת התמדה על יד שולחן אוויר וניסיון לבצע מסלול עקום ("בננה"). 1:01
כוחות-מבוא דינמיקה - הצעת הדגמה להתמדה 2 הצעה להדגמת התמדה על ידי תיאור האופן בו אוכלים מרק עם שקדי מרק... 2:58
כוחות-מבוא דינמיקה - סיכום : כיצד נזהה כח סיכום התובנה שהגענו עליה בשיעורים הקודמים (תובנה של גליליאו ) לגבי השפעתו של כח , כח גורם לעיוות ולתאוצה. 4:32
כוחות-מבוא דינמיקה - איך נבנה מד טמפרטורה דיון מקדים לשיעור "איך נבנה מד-כח".
הדיון מתעסק באופרציה למדידת טמפרטורה כאנלוגיה לבניית מד-כח.
12:41
כוחות-מבוא דינמיקה - איך נמדוד כח דיון על האפשרות לקיים בכיתה מהלך של חקר פתוח בנושא "איך נמדוד כח".
התייחסות לאיכות המדידה, פיזור התוצאות, ניתוח נתונים כאוסף כיתתי.
תאור ניסויים אפשריים למדידת השפעת כח על עיוות צורה.
30:47:00
כוחות-מבוא דינמיקה - חוק הוק דיון לאחר בניית מד כוח במעבדה (ניסוי חוק הוק).
איך נכייל את הקפיץ איתו עבדנו.
איך נשתמש בקפיץ המכוייל כדי למדוד כוחות שונים "צביטה של דודה בלחי", משקל הנעל.
8:32
כוחות-מבוא דינמיקה - כח כוקטור דיון האם כח הוא וקטור. 8:01
כוחות-מבוא דינמיקה - מיון כוחות מיון הכוחות שאנו מכירים לכוחות הפועלים במגע וכוחות הפועלים ממרחק.
הדגמה להפעלת כח על תלמיד ללא מגע.
דיון בקושי לקבל את העובדה כי כח יכול לפעול ללא מגע (ממרחק).
סיכום מה עשינו עד עכשיו מתחילת לימוד פרק כוחות ולאן פנינו בהמשך.
8:41
כוחות-חוקי ניוטון דינמיקה - חוקי ניוטון קבלת חוק ראשון של ניוטון כפי שהוא נובע מהגדרת הכח.
איזכור חוק שני, ללא פרוט הקשר למסה.
דיון על חוק שלישי של ניוטוןבדגש על כך שכוונת מפעיל הכח לא רלוונטית,
הצעות להדגמות חוק שלישי.
19:56
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - הגדרת משקל סקירת הכוחות בהם נעסוק.
דיון בהבדל בהגדרה למשקל באסכולה הרוסית (מה שהמשקל מראה) והאמריקאית (הכח שכדור הארץ מושך גוף).
11:53
כוחות-חוקי ניוטון דינמיקה -מסה התמדית ומסה כבידתית דיון למורים ולא לתלמידים,איך מודדים מסה.
מה ההבדל בין המסה המופיעה בחוק שני של ניוטון לבין המסה המופיעה בכח הכבידה.
10:59
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - חוטים ומתיחות דיון על מאפייני ותכונות חוטים, הגדרה לחוט אידאלי. 5:56
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - איך פותרים בעיות בדינמיקה שיעור על הדרך לפתור בעיות בדינמיקה.
חשיבות ציור הסיטואציה.
כיצד לצייר תרשים כוחות.
חשיבות ספירת כוחות הפועלים על הגוף.
כיצד להתייחס לכח שמפעיל משטח ? הבחנה בין פרוק הכח לשני רכיבים חיכוך ונורמל לבין הסתכלות על כח אחד בזווית.
30:23:00
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - מה יראה מד הכח הצעה לתרגיל פתיחה לשיעור בנושא מתיחות.
דיון על מאפייני הכח שמפעיל חוט והמלצה על תרגיל "מה מראה מד הכח" בסיטואציות שונות.
13:20
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - דיון איכותי בתרגיל מתיחות הצעה לדיון ופתרון איכותי של תרגיל בנושא מתיחות. 24:47:00
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - סיטואציות עם חוטים דיון בנושא מתיחות והצגת סיטואציות שונות בנושא. 21:51
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - הצעה להדגמת חוק שלישי של ניוטון הצעה להדגמת  חוק שלישי של ניוטון. 1:50
כוחות - סקירת כוחות דינימיקה - כיצד לחלץ רכב תקוע כחלק מלימוד נושא כח המתיחות, תאור הדרך לחילוץ רכב באמצעות חבל. 2:13
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - איך נבחן עד כמה חוט אידאלי הצעה לפרויקט  לתלמידים לבדיקת רמת האידאליות של חוט. 3:29
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - כללי אצבע לפתרון בעיות דינמיקה המלצה על כללי אצבע לפתרון תרגילים בדינמיקה. 16:03
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - תרגיל טנק על מישור משופע דיון בתרגיל בנושא טנק על מישור משופע.
מהם הכוחות הפועלים על הטנק ?
האם מנוע חזק יותר יאפשר לטנק לטפס מדרון תלול יותר ?
הבעיה מציגה סיטואציה מחיי היומיום ומייצרת התלבטויות שאין לנו כשהגוף נקודתי.
12:18
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - איך סוס מצליח למשוך עגלה דיון בסיטואציה שבה סוס מצליח להניע עגלה.
האם הנ"ל סותר את החוק השלישי של ניוטון ?
ואיך לנצח במשיכת חבל...
12:59
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - כח נורמל הגדרה לכח נורמל.
מבוא לסדרת תרגילים בנושא כח נורמל.
4:25
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - תרגול כח נורמל
סדרת דוגמאות לתרגול כח נורמל.
28:18:00
כוחות - סקירת כוחות דינמיקה - כח חיכוך דיון על כח החיכוך. 29:25:00
כוחות-חוק שני דינמיקה - מכונת אטווד הצעה להדגמה עם מכונת אטווד לחוק ראשון.
שתי משקולות שוות מתחילות בגבהים שונים - מה יקרה ? מי יעלה ? מי ירד ?
8:26
כוחות-חוק שני דינמיקה - גוף תלוי על שלושה חוטים דיון בסיטואציה של גוף התלוי על שלושה חוטים והשאלה מה מתיחותם. האם פתיר ?
דיון בנושא ההבדל בין חוטים לקפיצים.
5:49
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני של ניוטון פתיחה פתיחה לנושא חוק שני של ניוטון.
בדיקת הקשר בין כיוון שקול הכוחות לכיוון התאוצה על סמך מקרים יומיומים המוכרים לתלמידים מהחיים.
 הפרכת המחשבה : כיוון הכח ככיוון המהירות.
תת דיון מהו חוק טבע ? כיצד מפריכים אותו ? כיצד מחזקים אותו ?
העלאת השאלה איך נבחן את הקשר בין גודל הכח לגודל התאוצה.
המלצה : ניסויי גילוי שיידון בסרטונים הבאים.
במאמר מוסגר מתקיים גם דיון על משוואת חיכוך אותה רשמנו בפרק הקודם. האם המשוואה נכונה בכתיבה וקטורית ?
18:39
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני של ניוטון ניסוי גילוי הצעה א. דיון בשאלה איזה ניסויי גילוי יכול לבחון את הקשר בין גודל הכח לגודל התאוצה.
הצגת ניסוי משקולת על קפיץ כאפשרות לניסוי נקי המציג קשר לינארי בין הכח לתאוצה.
ההמלצה לא לבצע בשלב זה את הניסוי הזה כניסוי גילוי.
10:03
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני של ניוטון ניסוי גילוי הצעה ב. המשך חיפוש אחר ניסוי גילוי שיקשר בין גודל כח הפועל על גוף וגודל תאוצת הגוף.
תוך כדי מתקיים דיון האם ניסוי החובה בנושא חוק שני של ניוטון יכול לשמש כניסוי גילוי.
הצעה לניסוי גילויי שבו נמדוד את הכח ישירות באמצעות מד-כח ולא באמצעות משקולות ואת התאוצה באמצעות סונר.
22:24
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - מסה התמדית השיעור מתקיים לאחר ביצוע ניסויי הגילוי שהוצג בשיעור הקודם ומסקנה שיש יחס ישר בין הכח לתאוצה . בשיעור נדון בקבוע ההופך את היחס לשיוויון. דיון במשמעות מקדם הפרופורציה- המסה. 14:11
כוחות-חוק שני דינמיקה -חוק שני -  הגדרת הקילוגרם דיון איך נגדיר מסה בצורה אופרטיבית ? איך נמדוד מסה ?
סיפור הק"ג התקני במכון התקנים בצרפת.
הגדרת מסה.
הגדרת הניוטון באמצעות שימוש במסה התקנית.
9:51
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - הקשר בין משקל ומסה דיון מהו הקשר בין מסה למשקל ?
קבלת הקשר מסיטואציה של נפילה חופשית.
האם אפשר להשתמש בקשר הזה גם כאשר הגוף אינו בנפילה חופשית ?
האם W=mg תמיד , גם כשהתאוצה = 0 ?
6:31
כוחות-חוק שני דינמיקה - דוגמאות לתרגול חוק-שני
דוגמאות לתרגול חוק-שני.
גוף נדחף אופקית על משטח ללא חיכוך.
גוף נדחף בזווית על משטח אופקי ללא חיכוך.
הוספת חיכוך לבעיה והפיכת המשוואות למצומדות.
בנוסף שאלה עשירת הקשר (סיטואציה מהחיים האמיתיים).
התייחסות לשגיאות נפוצות ותפיסות שגויות של תלמידים.
31:57:00
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - פתרון תרגיל דיבור ופתרון שאלה 22 בפרק ד בספר מכניקה ניוטונית. 12:17
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - סיטואציות במעלית חוק שני - פתרון סיטואציות במעלית. 20:02
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - גוף על מישור משופע שיעור בנושא חוק שני ופתרון בעיית גוף יחיד הנע על מישור משופע.
מה כיוון התאוצה במדרון משופע ?
דיון על בחירת מערכת צירים.
4:48
כוחות-חוק שני דינימיקה - חוק שני - דיון בבעיית מערכת גופים שיעור בנושא חוק שני ופתרון בעייות עם מערכת גופים.
 דיון איכותי  ללא שימוש במשוואות על בעיית שלושה גופים הנמשכים על מישור ללא חיכוך.
14:20
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - הדגמת מערכת גופים המאיצים בתאוצה שונה הצעה להדגמת מערכת גופים המאיצים בתאוצה שונה. 3:28
כוחות-חוק שני דינימיקה - חוק שני - פתרון בעיית מערכת גופים שהוצגה בשיעור הקודם שיעור בנושא חוק שני כולל פתרון בעיית מערכת גופים שהוצגה בשיעור הקודם (שיעור מספר 40) .
הצגת הפתרון המתמטי על ידי שימוש בתרשים כוחות ומשוואות.
13:48
כוחות-חוק שני דינמיקה - חוק שני - מערכת גופים על מישור עם חיכוך שיעור בנושא חוק שני ודיון בבעיית מערכת גופים הפעם כשיש חיכוך. 7:20
כוחות-חוק שני דינימיקה - חוק שני - פתרון תרגילים במערכת דו-גופית.  שיעור בנושא חוק שני  ופתרון שלושה תרגילים במערכת דו-גופית המוצבים בסיטואציות שונות.
הצגת דרכי הפתרון השונות האפשריות, כולל דיון בנושא בקרת הפתרון.
24:04:00
כוחות-חוק שני דינמיקה - מערכת שני גופים  על מישורים משופעים שיעור בנושא חוק שני ודיון בסיטואציה של שני גופים מחוברים בגלגלת על שני מישורים משופעים מחוברים כולל חיכוך.
10:12
כוחות-חוק שני דינמיקה - איך עובד גלגל שיעור בנושא חוק שני ודיון בנושא איך גופים נעים ?
דיון במושג "הנעה עצמית"
איך גלגל עובד ?
14:39
כוחות-חוק שני דינמיקה - שאלת גלגלת נעה שיעור בנושא חוק שני  ודיון בסיטואציות חוק שני עם גלגלת "נעה".
פתרון שאלה 87 בספר מכניקה ניוטונית ( עדי רוזן )
13:41
כוחות-חוק שני דינמיקה - מי יכול לעוף הדגמת "תעופה" בכיתה, איך נגרום  למשקל להראות אפס כשהאדם עליו. 8:03
כוחות-חוק שני דינמיקה - מדי תאוצה שיעור בנושא חוק שני ודיון מה יקרה לדג התלוי מהתיקרה במשאית המתקדמת בתאוצה ?
כיצד למדוד תאוצה ? כיצד לבנות מד תאוצה לתנועה אופקית,כיצד לבנות מד תאוצה לתנועה אנכית ?
22:45
כוחות-חוק שני דינמיקה - ניווט באמצעות מד תאוצה ודטרמינזם בשביל מה צריך מדי תאוצה ?
איך מנווטת צוללת ?
שיחה על הקשר בין חוק שני של ניוטון  ודטרמינזם.
14:30
תנועת-קלעים דינמיקה - תנועה בליסטית הצעה ללימוד פרק "תנועה בליסטית" בצורת משימה עצמאית לתלמידים.
מסקנה שהמסלולים האפשריים תחת כח קבוע הם רק קו ישר או פרבולה.
20:18
כוחות-חוק שני דינמיקה - תנועת צנחן דיון עד כמה הקרוב של תנועת קלעים נכון לארטילריה אמיתית.
מה קורה כשהכח לא קבוע ?
ניתוח תנועת צנחן כתנועה בה הכח משתנה.
14:17
תנועה-מעגלית דינמיקה - פתיחה לנושא תנועה מעגלית פתיחה לפרק תנועה מעגלית.
הגדרת תנועה קצובה בתנועה מעגלית.
הגדרת מהירות-זוויתית.14:58
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - הגדרת רדיאן כחלק מלימוד נושא "תנועה מעגלית" מתקיים דיון מהי זווית.
הגדרת רדיאן והקשר בין מעלות ורדיאנים.
15:53
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - מהירות זוויתית אחרי הגדרת הרדיאן והגדרת מהירות זוויתית, תרגול קצר להבנת המשמעות של מהירות זוויתית.
קבלת ביטוי להשתנות הזווית כתלות בזמן בתנועה מעגלית.
4:11
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - תנועה מחזורית הגדרה לתנועה מחזורית
הקשר בין מהירות זוויתית לזמן מחזור בתנועה מעגלית.
10:24
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - הקשר בין מהירות קווית וזוויתית הקשר בין מהירות קווית, מהירות זוויתית ורדיוס המסלול בתנועה מעגלית
ביטוי עבור התאוצה בתנועה מעגלית קצובה.
10:12
תנועה-מעגלית דינמיקה - כוחות בתנועה מעגלית  שיעור בנוא דינמיקה בתנועה מעגלית. 16:14
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - הקשר בין רדיוס התנועה והתאוצה תרגול בנושא תנועה מעגלית.
מה הקשר בין רדיוס הסיבוב לגודל התאוצה ?
11:21
תנועה-מעגלית דינמיקה - תרגול תנועה מעגלית חלק א דוגמאות לתרגול תנועה מעגלית - מטבע על תקליט.
16:57
תנועה-מעגלית דינמיקה - תרגול תנועה מעגלית חלק ב דוגמאות לתרגול תנועה מעגלית - מכונית בכיכר, מכונית במחלף תנועה. 22:27
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - מתי רכב מתהפך ? דיון במסגרת לימודי תנועה מעגלית, מתי רכב מתהפך . 5:14
תנועה-מעגלית דינמיקה - תנועה מעגלית - ההבדל בין תקליט ותקליטור דיון על ההבדל בין תקליט ו CD מבחינת מהירות הסיבוב. 1:42
תנועה-מעגלית דינמיקה - תרגול תנועה מעגלית חלק ג בעיות נוספות שתרשים הכוחות שלהן זהה למכונית במעקם תנועה: מטוטלת קונית, מכונית בקיר המוות. 15:15
תנועה-מעגלית דינמיקה - תרגול תנועה מעגלית חלק ד דוגמאות לתרגול תנועה מעגלית.
דיון איך מטוס מסתובב, איך אופניים מסתובבים ?
6:36
תנועה-מעגלית דינמיקה - תרגול תנועה מעגלית חלק ה דיון על שאלה 29 פרק ה מספר הלימוד מכניקה ניוטונית  כרך א.
פתרון השאלה ודיון על האפשרות לבצע קירוב של הקשת למישור משופע שזוויתו משתנה ולנסות לפתור את הבעיה, מתקבלת תשובה שונה.
מי מהפתרונות נכון ?
18:14