קינמטיקה

סרטונים בנושא קינמטיקה - רשימה מלאה

 

תת נושא שם תאור תוכן משך
תנועה חד מימדית קינמטיקה - הצעה לשיעור מבוא
הצעה לשיעור פתיחה בלימודי פיסיקה תיכונית.
דיון במה בעצם עוסקת המכניקה ומה היתה המוטיבציה בימי קדם לעסוק במכניקה ?
הגעה להבנה שכדי לדעת תנועה של גוף עלינו לדעת את מקומו של הגוף בכל רגע.
19:00
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהו זמן מתוך מטרה להבין את המשפט "כדי לדעת תנועתו של גוף עלינו לדעת את מקומו של גוף בכל רגע" מתקיים דיון על המושג זמן . 17:14
תנועה חד מימדית קינמיטיקה - מהו מקום מתוך מטרה להבין את המשפט "כדי לדעת תנועתו של גוף עלינו לדעת את מקומו של גוף בכל רגע" , מתקיים דיון  על המושג "מקום". 19:35
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מקום במרחב דו מימד דיון על המושג "מקום" במרחב דו-מימדי. 20:44
תנועה חד מימדית קינמיטיקה - כיצד נייצג תנועה
הכרת 4 ייצוגים שונים לתאור תנועה של גוף על ציר אחד: תרשים עקבות, טבלה, גרף ופונקציית מקום-זמן.
השיעור כולל דיון איך לבנות גרף.
21:26
תנועה חד מימדית קינמטיקה - פונקצית מקום זמן מבוא לדיון בפונקציית מקום-זמן.
מה זה פונקציה ?
מה משמעות סימן השיוויון בביטויים מתמטיים שונים.
דיון בפונקצית מקום-זמן כייצוג רביעי של תנועה על ציר אחד.
המלצה לביצוע מעבדה כדי לראות את הייצוגים הנ"ל בפועל.
23:59
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מעבר בין ייצוגים
המלצה להדגמת ייצוגי תנועה בכיתה על ידי שימוש בסונר.
המלצה על תרגול מעבר מגרף לתנועה אמיתית בכיתה, ניתן לבצע בכיתה גם ללא סונר

17:50
תנועה חד מימדית קינמטיקה - העתק דיון על ההבדל בין העתק ומרחק.
מהי משמעות העתק שלילי ומשמעות העתק אפס.
24:46:00
תנועה חד מימדית קינמטיקה - תנועה קצובה שיעור בנושא תנועה קצובה.
הגדרה, כיצד נראית התנועה בייצוגים שונים.
דיון על משמעות השיפוע בגרפים לינאריים.
מבוא לדיון בהגדרת מהירות.
24:44:00
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהירות דיון איך נגדיר מהירות בתנועה קצובה.
מה המשמעות של מהירות שלילית.
היתרון של שימוש בהעתק ולא בדרך בהגדרת המהירות.
משמעות ההגדרה בייצוג הגרפי.
20:41
תנועה חד מימדית קינמטיקה - פונקציית מקום זמן תאור האפשרויות השונות איך להגיע בכיתה לפונקצית מקום-זמן בתנועה קצובה.
ההבדל בין משמעות הסימון t בשני מקומות שונים בפונקציה.
18:05
תנועה חד מימדית קינמטיקה - בעיות מפגש
דוגמה לשיעור המתנהל בכיתה בנושא בעיית מפגש בתנועה קצובה.
הצגת בעיית מפגש ודרך הפתרון שלה כפי שהתלמידים רגילים לפתור.
המלצה כיצד לגרום להם לחשוב ולפתור תוך שימוש בחשיבה פיסיקלית.
דיון על בעית מפגש עם הסט זמן.
22:35
תנועה חד מימדית קינמטיקה - בעית מפגש עם הסט זמן  פתרון בעיית מפגש עם הסט זמן. 15:26
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהירות ממוצעת דיון על תנועה קצובה למקוטעין ותוך כדי כך:
1. דיבור על גרף מהירות-זמן.
2. הגדרת מהירות ממוצעת.
3. דרכים שונות המציגות מוטיבציה להגדרה.
30:31:00
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהמעבר לתנועה במהירות משתנה שיחת מבוא לפני כניסה ללימוד נושא מהירות-רגעית.
כיצד לעבור מתנועה קצובה למקוטעין לתנועה במהירות משתנה.
8:07
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהירות רגעית כיצד להסביר את מושג המהירות הרגעית והגדרתו. 15:52
תנועה חד מימדית קינמטיקה - פרדוקס תנועה של זנון דיון על פרדוקס החץ של זנון במסגרת לימוד מהירות רגעית ומשמעותו
הגעה למסקנה כי כדי לדבר על תנועה אי אפשר להסתכל על רגע אלא על פרק זמן.
3:26
תנועה חד מימדית קינמטיקה - מהו משיק הסבר מהו משיק בהקשר של לימוד מהירות רגעית. 2:29
תנועה חד מימדית קינמטיקה - תנועה בתאוצה שיעור בנושא תנועה במהירות משתנה.
הגדרת תאוצה, משמעות ההגדרה.
התייחסות ליחידות התאוצה.
מה משמעות סימן התאוצה (חיובי/שלילי) ? האם ניתן ללמוד מהסימן מה כיוון התנועה ? 
23:09
תנועה חד מימדית קינמטיקה - תנועה בתאוצה קבועה חקירת תנועה שבה המהירות משתנה בקצב קבוע.
כיצד יראה גרף מהירות-זמן.
כיצד תראה פונקצית מהירות-זמן.
איך תראה פונקצית מקום-זמן.
17:45
תנועה חד מימדית קינמטיקה - פונקציית מקום זמן בתנועה בתאוצה קבועה כיצד תראה פונקציית מקום זמן בתנועה בתאוצה קבועה. 34:14:00
תנועה חד מימדית קינמטיקה - תרגיל מסכם פתרון תרגיל מסכם בתנועה בתאוצה קבועה.
התרגיל כולל מעבר מגרף מהירות-זמן לגרף תאוצה-זמן ולגרף מקום-זמן
השיעור כולל דיון  מהי "עצירה".
15:35
תנועה חד מימדית קינמטיקה - תנועה בתאוצה משתנה שיעור בנושא תנועה בתאוצה משתנה. 4:39
נפילה חופשית קינמטיקה - מבוא לנפילה חופשית דיון מקדים לנושא הנפילה החופשית.
מדוע יש פרק כזה בספר ?
האם ראינו בחיים תאוצה קבועה ?
כיצד נבצע בכיתה ניסוי מדידת תאוצה קבועה לפני נפילה חופשית.
תאור ניסויי למדידת תאוצה.
13:25
נפילה חופשית קינמטיקה - הדגמות  נפילה בכיתה האם נפילת מפתחות היא תנועה במהירות קבועה או תנועה בתאוצה .
דיבור על הגישה האריסטוטלית ל"נפילה".
הדגמה מעניינת ל"נפילה" בכיתה.
12:50
נפילה חופשית קינמטיקה - גישת גליליאו לנפילה חופשית
דיון על גישת גלילאו ל"נפילה" ותאור הניסויים למדידת תאוצה שעשה.
תאור הטיעון הלוגי של גליליאו (אל מול אריסטו) לנפילה בתאוצה קבועה ללא קשר למשקל הגוף.
23:25
נפילה חופשית קינמטיקה - ניסוי נפילה חופשית דגשים לביצוע ניסוי רשם זמן.
מדוע ניתן לחשב את התאוצה מהניסוי אך לא את המהירות ההתחלתית ואת המקום ההתחלתי ?
מה המדד לניסוי מוצלח ?
18:53
נפילה חופשית קינמטיקה - הצעה לשיעור נפילה חלק א המלצה למהלך שיעור בנושא "נפילה".
המורה מציג סיטואציה של נפילה למטה,התלמידים מעלים שאלות על הסיטואציה.
הצגת צורת הפתרון לכל אחת מהשאלות שעלו וניהול הדיון על ידי המורה.
20:36
נפילה חופשית קינמטיקה - הצעה לשיעור נפילה חלק ב המלצה להמשך מהלך שיעור בנושא "נפילה".
המורה מציג סיטואציה של זריקה כלפי מעלה,התלמידים מעלים שאלות על הסיטואציה.
הצגת צורת הפתרון לכל אחת מהשאלות שעלו וניהול הדיון על ידי המורה.
28:46:00
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - העתק כניסה לפרק תנועה במישור.
תאור תנועה בדו - מימד.
דיון כיצד נגדיר העתק.
21:31
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - חיבור העתקים דיון כיצד נחבר העתקים בתנועה בדו מימד.
הגדרת וקטור כ"כל מה שמתחבר כמו העתק" .
הגדרת חיבור וקטורים הנובע מהגדרת העתק.
17:38
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - פונקציית סינוס מתוך המוטיבציה ללמד כיצד לעבור מייצוג קרטזי לפולרי ולהיפך מתקיים שיעור על פונקציית סינוס.
המלצה איך ללמד פונקציה טריגונוומטרית, הצגת לימוד פונקציית  סינוס .
27:25:00
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - ייצוג פולרי וקרטזי כיצד לעבור מייצוג קרטזי לפולרי ולהיפך באמצעות ציור משולשים ישרי זווית. 10:14
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - מעגל היחידה דרך נוספת ללמד מעבר מייצוג פולרי לייצוג קרטזי באמצעות לימוד מעגל היחידה.
8:53
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - חיבור וקטורים חיבור וקטורים בשיטה אלגברית. 7:35
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - חיסור וקטורים דיון מה משמעות פעולת חיסור בארתמטיקה.
איך מבצעים חיסור וקטורים.
11:39
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - כפל וחילוק וקטור דיון מה משמעות כפל וחילוק בארתמטיקה.
איך נבצע כפל/חילוק וקטור בסקלר.
5:54
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - תרגול המלצה ופתרון לתרגיל 11  ולתרגיל 41 בפרק ב בספר "מכניקה ניוטונית". 10:15
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - וקטור המקום דיון בנושא וקטור המקום , הגדרתו, משמעותו, דיון האם הוא באמת וקטור. 11:10
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - וקטור המהירות הממוצעת המלצה למהלך לימוד וקטור ההעתק ווקטור המהירות
תרגיל "מעבדה" ללימוד קינמטיקה בדו-מימד.
הגדרה לוקטור המהירות הממוצעת.
איך יוצגו וקטורים אלו על תרשים המסלול.
17:17
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - וקטור המהירות הרגעית המלצה איך לבנות את רעיון וקטור המהירות הרגעית.
הגעה למסקנה כי המהירות הרגעית משיקה תמיד למסלול.
7:23
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - וקטור התאוצה דיון ומסקנה כי כל תנועה על קו עקום היא תנועה מואצת
הגדרת וקטור התאוצה.
דיון מה כיוון וקטור התאוצה
דיון בשלושה מקרים: תנועה קצובה, תנועה מואצת על קו ישר,תנועה מואטת על קו עקום.
23:46:00
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - תאוצה משיקית ותאוצה רדיאלית לאחר שקיבלנו דרך לחשב את כיוון  התאוצה על קו עקום נפרק את התאוצה לרכיבים: תאוצה רדיאלית ותאוצה משיקית.
דיון על מה אחראית כל סוג תאוצה
9:17
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - תנועת מטוטלת דיון על תרגיל 25 פרק ב בספר מכניקה ניוטונית
הצגת יכולת ניתוח תאוצה בתנועת מטוטלת על ידי תוכנת טרקר לניתוח וידאו
16:41
קינמטיקה-דו מימד קינמטיקה - תנועה בדו מימד - תרגיל חישוב תאוצה דיון על תרגיל 42 פרק ב, על מנת לחשב תאוצה בנקודה יש צורך בחמש נקודות בתרשים העקבות 4:05