מהו "תנע"
מושג התנע לא מובן

 

שאלה מאבחנת

שלושה כדורים, A, B ו-C, בעלי מסה m, 3m ו-12m נעים במהירויות 10v, 5v ו- v בהתאמה. לאיזה כדור יש תנע גדול יותר?

א. לכדור A.
ב.  לכדור B.
ג. לכדור C
ד. לכל הכדורים תנע שווה.
ה. אין מספיק נתונים כדי לענות

נמק את תשובתך.

תשובה שגויה נפוצה: תשובות א' או ב', כי התנע תלוי רק במסת הגוף או רק במהירותו.

קשיים נוספים