שימור תנע
שימור תנע מתקיים רק בהתנגשויות

 

שאלה מאבחנת

ילד רץ וקופץ על עגלה שנמצאת במנוחה על רצפה חלקה. האם התנע של העגלה עם הילד שונה/שווה לתנע של הילד לפני שקפץ לתוך העגלה?

תשובה שגויה נפוצה: התנע שונה, כי התנע נשמר רק בהתנגשויות.

קשיים נוספים