תנע ואנרגיה קינטית
תנע ואנרגיה קינטית הם אותו דבר

 

שאלה מאבחנת

בפרק זמן מסוים, התנע של עגלה נעה גדל פי 3. פי כמה גדלה האנרגיה הקינטית של העגלה בפרק הזמן הזה?
א. פי 3
ב. פי 9
ג. אין מספיק נתונים כדי לענות

נמק את תשובתך.

תשובה שגויה נפוצה: התשובה היא א. פי 3, כי האנרגיה קינטית מתנהגת כמו התנע.

קשיים נוספים