וקטור התנע
התנע אינו וקטור

 

שאלה מאבחנת

כדור שמסתו m נע במהירות v על רצפה חלקה ומתנגש בקיר במאונך לו ( התנגשות אלסטית). גודל שינוי התנע של הכדור בין רגע לפני ההתנגשות לבין רגע לאחר ההתנגשות, הוא:
א. mv
ב. 0
ג. 2mv

תשובה שגויה נפוצה: ב. שינוי התנע הוא אפס, כי הכדור חוזר במהירות שווה למהירותו לפני ההתנגשות.

קשיים נוספים