התנע והמתקף
התנע שווה למתקף
 

שאלה מאבחנת

שתי עגלות זהות נעות במהירויות v1ו v2. ידוע שv1< v2 מפעילים על העגלות כוחות זהים, במשך פרקי זמן שווים. ברגע שהכוחות מפסיקים לפועל, לאיזו עגלה יש תנע גדול יותר? נמק את תשובתך.

תשובה שגויה נפוצה: התנע של שתי העגלות שווה, מפני שהמתקף זהה.

קשיים נוספים