השינוי בתנע
במשך התנועה התנע הולך וקטן

 

שאלה מאבחנת

דוחפים עגלה על משטח חלק ולאחר מכן עוזבים אותה. הרגע שבו עוזבים את העגלה הוא t=0. ברגע t=15s, התנע של העגלה קטן יותר/שווה/גדול יותר מהתנע ברגע t=0.

תשובה שגויה נפוצה: התנע קטן יותר, מפני שפעולת כוח הדחיפה נפסקה.

קשיים נוספים