אבחון קשיים
לנוחותכם גם  ... קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

השינוי בתנע

במשך התנועה התנע הולך וקטן

התנע והמתקף

התנע שווה למתקף

וקטור התנע

התנע אינו וקטור

תנע ואנרגיה קינטית

תנע ואנרגיה קינטית הם אותו דבר

שימור תנע

שימור תנע מתקיים רק בהתנגשויות

מהו "תנע"

מושג התנע לא מובן

קובץ להורדה