יחידות מדידה

זה התנע של גוף שמסתו 1kg הנע במהירות