הגדרה אופרטיבית

משרטטים וקטור שגודלו פי m מוקטור המהירות, וכיוונו כוקטור המהירות.