הגדרה מילולית

התנע הקווי של גוף נקודתי מוגדר כמכפלת מסת הגוף במהירותו.
התנע הוא וקטור.