למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

על PBL

על PBL

כיצד עובדת למידה מבוססת פרויקטים.
למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

מתוך אתר של משרד החינוך
שיטת PBL פרויקט פוטון

שיטת PBL פרויקט פוטון