אוריינות שיתופית מתוקשבת

גב' אירינה ויסמן

ד"ר אורנה בלומברגר
irina.veisman@weizmann.ac.il

פיתוח אוריינות מדעית כלולה ברשימת  המטרות העיקריות בחינוך המדעי בעשרים השנים האחרונות. "אוריינות מדעית" היא הידע והכישורים הנדרשים מכל אזרח לחיים בחברה המודרנית, בה למדע ולטכנולוגיה יש השפעה מכרעת על חיי האזרח.
משמעות פיתוח אוריינות מדעית היא הכשרתם של התלמידים שיהיו בעתיד אזרחים בעלי ידע, יכולת ורצון לזהות, להבין ובמידת הצורך להכריע בסוגיות אישיות וחברתיות שבהן יש מרכיב מדעי, וכן שיוכלו להעריך את הממד המתפתח והאנושי, של יצירת ידע מדעי.

פתרון בעיות שיתופי (CPS) הוא מיומנות קריטית והכרחית של החינוך ככלל ושל החינוך המדעי בפרט.
בעוד פתרון בעיות כהגדרתו עבור פיזה 2012 מתייחס ליחידים העובדים לבד על פתרון מצבים בעייתיים, ב  CPS -יחידים  העובדים כקבוצה משתפים  את הידע , המאמצים ועבודה יחד כדי להגיע לפתרון מצבים בעייתיים אלה.

בכנס נציג "טעימה" מפעילות שיתופית מתוקשבת בנושא הרדיואקטיביות,  המיועדת לכיתות יוד, כחלק  מהוראה והערכה בית ספרית.
נפרט את הרציונל של הפעילות,  נדון על הסילבוס  שלה ונאפשר הכרות עם הפלטפורמה תקשובית שפותחה עבור הפעילות על ידי "קדימה מדע".