הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ז

מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות סבב ראשון 10:45- 11:45

  

 

 מספר מושב

 שמות ההרצאות/ סדנאות

1
2
3
4
5
6
7*
 

 

*הפעילות במושב 7 תתקיים בין השעות 10:30- 11:45