מטו"ס - מדע טכנולוגיה וסביבה - הפיסיקה בשירות הטכנולוגיה

מר איציק גוילי
askizik1@walla.co.il

אציג פעילות שעוסקת בשילוב חיישנים בפרויקטים טכנולוגיים בעולם האמיתי, וכוללת סקירה של חיישנים והבנת הבסיס הפיסיקלי עליהם הם מבוססים.


אציג פרויקטים (כחמישה) שנעשים בבית הספר תמר אריאל (שפירא). תהליך בחירת הפרויקטים, שלב ההתאמה בין התלמיד לפרויקט, תאור היוזמה, מטרת היוזמה, חשיבות היוזמה, המורה המנחה ביוזמה.


אציג סרט קצר (5 דקות) המדגים הדברים, ואותיר זמן בסוף לשאול שאלות.