שילוב סימולציות בהוראת אופטיקה גיאומטרית - כלי לאבחון תפיסות וארגון ידע

ד"ר אסנת אלדר
eldar@oranim.ac.il

מטרת הפעילות:


שילוב סימולציות בהוראת  אופטיקה גיאומטרית ככלי לאיבחון תפיסות וארגון ידע.


 

מהלך הפעילות:


הפעילות מציעה הכרות עם סימולציות באופטיקה גיאומטרית והצעה לשילוב סימולציות ברצף ההוראה של אופטיקה גיאומטרית.
הכרות עם שאלות מאבחנות באופטיקה גיאומטרית, המשלבות ייצוגים חזותיים.


שילוב האסטרטגיה אבחון שיתופי כאסטרטגיית הוראה המקדמת הבנה וארגון ידע.
הסדנא מציעה הצעה לשילוב סימולציה במהלך לימוד האופטיקה הגיאומטרית, כמו גם שילוב בין ניסויים והדגמות לסימולציה.