היפוך שמאל - ימין בהשתקפות במראה מישורית. או שלא.

מר יחיאל כהן
ycalloro@gmail.com

סוגיית היפוך (או אי) היפוך שמאל- ימין היא נושא נקודתי ועל פניו פשוט. עם זאת היא חושפת שגם בקרב מורים מנוסים טבועות הנחות סמויות שגויות מפתיעות. באמצעות הגדרת מושגים כגון  "אוריינטציה" והדגמות פשוטות, אנסה לנפץ הגדים פיסיקאליים שגורים, לתת תשובות לשאלות פרדוקסליות, חלקן ידועות,  כמו לשאלה "מדוע (כביכול) המראה הופכת שמאל - ימין ולא מעלה - מטה", שאלות שנדונו בעבר על ידי עמיתים מנוסים, ולעניות דעתי, ובמפתיע, לכל היותר בצורה עמומה ולא משכנעת.


מונח האוריינטציה מתקשר לצורות כיראליות  (א-סימטריות) ולתופעות פיסיקליות כגון קיטוב אור, כח לורנץ, וספינים ועוד.

במסגרת הסדנא נעסוק בהצגת שאלות, הדגמות באמצעות מצגת, ובאמצעות מראה מישורית.