סביבת ה- moodle בהוראת הפיזיקה בחמד"ע - התלמיד והמורה

ד"ר אריאלה זגל, מר אריק גלבוע, ד"ר עידית גרומן,
zagiel@hemda.org.il

מערכות ניהול למידה משמשות בתיכונים מזה זמן לריכוז נתונים, העברת קבצים וקשר עם תלמידים.
ב – 5  השנים האחרונות פותחה  בחמד"ע פלטפורמה בסביבת moodle ליצירת רצפי הוראה שנתיים של תכנים דיגיטליים ואינטראקטביים המלווים את הלמידה ומעשירים את מעורבות התלמיד בכיתה ומחוצה לה. המערכת מאפשרת לכל מורה יצור את רצף ההוראה המתאים לכיתתו .


בסדנא נדון במטרות הפדגוגיות עבור התלמיד וצוות המורים, ובאפשרויות שמזמנת הפלטפורמה לשילוב אסטרטגיות הוראה  שונות והערכה מעצבת.  נדגים את השילוב בהוראה בחמד"ע בשכבות השונות:  מכיתה ט' ועד י"ב. בכיתה ט' הפלטפורמה משמשת כספר מקוון המלווה את הלמידה  לאורך כל שנת הלימודים בפרויקט ח"ץ ( חמדעי צעיר). בהמשך , המודל תומך  בהוראה של תכנית הלימודים בריכוז השימוש באמצעי הוראה דיגיטלים.
הסדנא תכלול התנסות מעשית קצרה.