תיאוריה אל מול מציאות בהוראת הכוחות בכיתה

מר בנימין קלינגמן
benny.klingman@weizmann.ac.il

לצורך הפחת חיים בהוראת פרק הכוחות אנו, במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות (מש/ר), משתמשים בהדגמות מפתיעות רבות בכיתת הפיזיקה. בסדנא זאת נחשוף מספר הדגמות ונציע אסטרטגיות לימודיות שונות לשימוש בהן. הקהל יוזמן להשתתף באופן פעיל בהדגמות.
המחשה והמחזה של סיטואציות אמיתיות היא אחת הצורות לעשות שימוש בהדגמות. התלמיד מתנסה בפתרון התרחיש שמוצג מולו באמצעות הכלים שנלמדו בפרק הכוחות. בחלק זה של הסדנא נתמקד בהוראת חוק ראשון וחוק שלישי של ניוטון (סטטיקה). ההדגמות שיוצגו:

  • שולחן מרחף.
  • מזוודת מכניקה.
  • יורד או עולה? פרדוקס הקפיצים.


גילוי של תובנות וחוקים חדשים שטרם נלמדו בכיתה מתוך סיטואציות שמוצגות לתלמידים מייצג אסטרטגיה נוספת בשימוש של הדגמות בלימוד פרק הכוחות. בחלק זה נתמקד באפיון כוח החיכוך. ההדגמות שיוצגו:

  • סוס ועגלה.
  • איפיון חיכוך כתלות בזמן.

במהלך הפעילות המורים יחשפו להדגמות חדשות ולא מוכרות, ישתתפו בחלקן באופן פעיל ויתבקשו לבצע מספר חישובים פשוטים. בסדנא יתקיים דיון לגבי האתגרים, היתרונות (והחסרונות) של הלימוד באמצעות הדגמות.